Back

ⓘ Muhammad                                               

Muhammad Toha

Muhammad Toha atanapi Mohammad Toha nyaeta mangrupikeun komandan militer ti Barisan Rakjat Indonésia/ABRI, nyaeta Perkumpulan militer anu pernah aktip dina jaman Perang Kamerdekaan Indonésia.

                                               

Madaniyah

Madaniyah nyaéta golongan ayat atawa surah Al-Quran anu diturunkeun di Madinah atawa sanggeus Rasulullah SAW hijrah ka Madinah. Di handap ieu dibérédélkeun surah-surah anu asup kana golongan ieu: QS. Ar-Rahman QS. At-Tahrim QS. Al-Hadid QS. Al-Hajj QS. Al-Mujadilah QS. An-Nisaa QS. Al-Baqarah QS. Ash-Shaf QS. At-Taghabun QS. Al-Zalzalah QS. Al-Hujurat QS. Al-Fath QS. Al-Insan QS. An-Nur QS. Ali Imran QS. Al-Bayyinah QS. Muhammad QS. Al-Mumtahanah QS. Al-Munafiqun QS. An-Nashr QS. Al-Ahzab QS. Ath-Thalaq QS. Al-Jumuah QS. Al-Maidah QS. Al-Hasyr QS. Al-Anfal QS. At-Taubah

                                               

Nikah

Nikah numutkeun saréat agama Islam nyaéta ngahijikeun atawa ngumpulkeun. Bisa ogé nikah dihartikeun kana akad atawa ijab kabul nu ngalantarankan ayana hiji hubungan nu halal antara hiji lalaki jeung hiji awéwé dina ngambah sagara rumah tangga. Dina Kuran aya kecap zawaj nu dalit jeung term pertikahan. Z awaj hartina papasangan nu dumasar kana pidawuh Allah Swt. yén geus nyiptakeun manusa pikeun papasangan ku cara nikah nu halal jeung ngaharamkeun jina.

                                               

Prasasti Dalung Bojong

Prasasti Dalung Bojong, Piagam Dalung Bojong, Piagam Bojong, Boh Dalung, atawa Buk Dalung nya éta piagem dina lambar tambaga nu ngamuat aturan ti Kasultanan Banten pikeun gegedén jeung rahayat Sekampung, kayaning ngeunaan ngokolakeun kakawasaan, pidana tumali jeung kahirupan masarakat, paréntah melak pedes jeung aturan niagana. Ieu prasasti dicepeng sacara tradisi ku hiji kulawarga inohong di Désa Bojong, Kacamatan Sekampung Udik, Kabupatén Lampung Timur. Ieu prasasti panjangna 36 cm /36.4 cm, lébarna 24, 1 cm, kandelna 5 mm. Dumasar kana kolofonna, ieu piagem dikaluarkeun jaman Sultan Abu ...

                                               

Thaif

Ta’if nyaéta kota di Provinsi Mekkah, Arab Saudi nu aya luhur ketinggian 1.700 m di lereng Pagunungan Sarawat. Kota ieu ngabogaan populasi 521.273 penduduk. Unggal usum panas, Pamaréntah Saudi pindah ti panasna Riyadh ka Taif. Kota ieu ogé mangrupa pusat aréa agrikultur anu katelah ku anggur jeung maduna.

                                               

Buhaero

Jalur Abu Musa al-Asyari r.a. ditakhrij ku At-Tirmidzi, Abu Nuém, al-Hakim, Ibnu Asakir, Tarikh Dimasqi kalayan sanad nu rupa-rupa ti jalur sohabat Abu Musa al-Asyary nyaritakeun: Abu Tholib indit ka Syam dibarengan ku Nabi s.a.w. dina rombongan Qurésy. Nalika dugi tempatna rahib disambut ku rahib. Padahal saméméhna sok ngaliwat, tapi teu disambut rahib. Terus nyekel leungeun Nabi s.a.w. bari unggelna: "Ieu pamingpin alam, ieu rosul nu bakal jadi rohmat sakabéh alam". Para kokolot Qurésy: "Naon nu anjeun, apal?" Tadi anjeun keur nanjak, euweuh hiji ogé tatangkalan jeung batu anging sumujud ...

                                               

Pamilihan umum Présiden Indonésia 2009

Pamilihan Présidén jeung Wakil-Présidén Republik Indonésia Taun 2009 dilaksanakeun pikeun milih Présidén jeung Wakil-Présidén Indonésia jaman 2009 -, 2014. Pamungutan sora dilaksanakeun dina tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono junun jadi pinunjul dina hiji babak langsung kalayan sora 60.80%, ngéléhkeun pasangan Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto sareng Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto. Pasangan calon anu kapilih nyaéta pasangan calon anu ngahontal langkung ti 50% tina undian kalayan sahenteuna 20% undian dina tiap propinsi anu sumebar langkung ti 50% prop ...

                                               

KRI Nanggala (402)

KRI Nanggala mangrupikeun salah sahiji kapal silem merang kelas Cakra anu diwangun pikeun Angkatan Sagara Indonésia. Kapal éta dipesen dina 1977, diluncurkeun dina 1980, satuluyna ditugaskeun di 1981. Kapal silem ngalaksanakeun operasi ngumpulkeun intél di Samudra Hindia jeung sakitar Timor Lésté jeung Kalimantan Kalér. Nanggala mangrupikeun pamilon ti Cooperation Afloat Readiness and Training. Kapal éta ngalaman ngaropea masif dina 2012 dilakukeun ku Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Dina bulan April 2021, Nanggala tilelep di Sagara Bali sareng 53 personil kapal tiwas. Samemehna, ...

                                               

ÉBay

éBay manrupakeun situs lélang sacara online. Di ieu situs, sakabéh jalma di dunya bisa meuli jeung ngajual barang jeung jasa. éBay diadegkeun ku San Jose di California taun 1995. Kasang tukang inohong anu ngadegkeunana nyaéta programér komputer ti Iran. éBay diadegkeun minangka situs pribadi mimitina, anu bisa ngabagikeun tulisan. Eusi tulisan dina ieu situs nyaritakeun ngeunaan virus ébola. Awalna ieu situs dipiboga ku Echo Bay Technology Gropup. Nalika rék ngadaptarkeun domain, éta ngaran robah jadi Echobay.com. Ieu ngaran geus dipimilik ku batur. Jadi, éta situs dirobah deui ngaranna ja ...

Muhammad
                                     

ⓘ Muhammad

"Muhammad" geus jadi ngaran nu ilahar dipaké ku lalaki muslim.

Muhammad listen dianggap ku umat Islam salaku rosul/utusan Gusti nu pangangeusan/ahir. Numutkeun babad salira nu disebut siroh, anjeunna dibabarkeun tina tanggal 20 April 570 di Mekah, pupus di Madinah 8 Juni 632, nu duanana aya di wewengkon kalér Arab.

Umat Islam percaya yén pancén Muhammad nyaéta pikeun nyampurnakeun agama tauhid monotéisme, nyaéta Islam, nu geus diajarkeun/didugikeun ku para nabi saméméhna, sarta yakin yén Islam geus aya saméméh anjeunna. Nalika disebutkeun ngaran anjeunna, umat Islam biasa nuturkeun ku kalimah sallallahu `alayhi wa s-salām saw., "mugia Gusti Alloh maparinkeun kasalametan ka anjeunna".

                                     

1. Ringkesan

Muhammad waktu keur ngora kungsi jadi sudagar nu ngumbara ka mana-mana. Dina taun 610, dina yuswa 40, anjeunna narima wahyu, nu ku anjeunna digambarkeun yén anjeunna kadatangan Malaikat Jibril, nu ngadugikeun paréntah Pangéran sangkan ngapalkeun sarta ngadugikeun ayat-ayat nu salajengna dikumpulkeun salaku Quran. Anjeunna salajengna ngalegaan udaganana, dawah ngeunaan katauhidan jeung Poé Balitungan pikeun jalma nu sok nyieun dosa sarta sok nyembah-nyembah berhala - kawas séké sélér jeung tatanggana di Mekah. Anjeunna teu nolak sagemblengna ajaran Yahudi jeung Kristen, atawa agama monotéis séjén nu dipikawanoh di Arab; anjeunna mung pikeun ngalengkepan sarta nyampurnakeun ajaranana. Dina taun 622 anjeunna ngungsi, bareng jeung warga séjénna nu geus ariman, ninggalkeun Mekah nuju ka Madinah, tempat nu salajengna anjeunna ngadegkeun pamaréntahan masarakat Islam. Perang antara Mekah jeung madinah sababaraha kali lumangsung, nu pamustunganana pasukan Islam bisa balik deui nalukkeun Mekah. Pasukan Islam ieu salajengna bajoang nalukkeun kaom pagan séjénna di Tatar Arab. Nalika Muhammad pupus, anjeunna tos hasil ngahijikeun Tatar Arab sarta ngintunkeun sababaraha ékspédisi ka wewengkon kalér, ka Suriah jeung Paléstina.

Dina kapamingpinan satutasna Muhammad, kakawasaan Islam geus nepi ka Paléstina, Siria, Mésopotamia, Pérsia, Mesir, Afrika Kalér, jeung Spanyol. Panalukan salajengna, kontak dagang antara Muslim jeung non-Muslim, sarta kagiatan dawah geus hasil nyebarkeun Islam ka sakuliah dunya.

                                     

2. Kumaha bisa nyaho ngeunaan Muhammad?

Sumber-sumber rujukan nu bisa ngémbarkeun ngeunaan Muhammad nyaéta Quran, babad salira siroh, jeung kumpulan hadith. Najan lain mangrupa babad salira Muhammad, Quran méré sababaraha émbaran ngeunaan kahirupanana. Babad salira nu munggaran nyaéta karya Ibnu Ishaq pupus 768, diédit ku Ibnu Hisham pupus 833; jeung karya al-Waqidi pupus 822. Ibnu Ishaq nulis babad salira Muhammad kira 120 - 130 taun sapupusna Muhammad. Sumber katilu, kumpulan hadits, saperti Quran, lain samata-mata biografi. Hadits nyaéta kumpulan sasanggeman sarta laku lampah Muhammad sarta para sahabatna.

Sababaraha sarjana sképtik ngarasa mangmang kana kabisapercayaan sumber-sumber di luhur, utamana kumpulan hadits. Nu jadi alesan nyaéta nalika tradisi lisan ieu dikumpulkeun, masarakat Muslim geus bengkah jadi sababaraha madhab pamikiran. Unggal kelompok jeung madhab boga séwang-séwangan nu eusina mindeng patukang tonggong. Pikeun para sarjana Muslim, hal ieu nimbulkeun tangtangan pikeun nalungtik bebeneran kalawan leuwih anteb maké cara-cara modérn.

Loba sarjana Muslim jeung non-Muslim nu sapuk kana ayana loba tradisi nu teu oténtik/asli ngeunaan kahirupan Muhammad dina kumpulan haditsna.

Tapi, kaasup pikeun nu sképtik, ringkesan kasajarahan jeung babad salira nu dituliskeun di luhur bisa ditarima.

                                     

3.1. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Silsilah Muhammad

Numutkeun tradisi, Muhammad nyusud silsilahna nepi ka Adnan, nu dipercaya ku urang Arab kalér salaku karuhunna. Kasebutkeun yén Adnan téh turunan Ismail putra Ibrahim, najan silsilah pastina mah teu jéntré. Silsilah Rosululloh dugi ka Adnan nyaéta:

Muhammad bin Abdulloh bin Abdul Mutolib Shaiba bin Hashim Amr bin Abdul Manaf al-Mughira bin Qusai Zaid bin Kilab bin Murra bin Ka`b bin Luay bin Ghalib bin Fahr Quraish bin Malik bin an-Nadr Qais bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. bin = "putra" dina basa Arab; ngaran séjén jalma nu dua ngaranna disebut dina kurung.

                                     

3.2. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Keur budak

Muhammad lahir ti kulawarga aya nu matuh di Arab kalér nu disebut Mekah. Dumasar itungan, anjeunna kira-kira lahir 20 April 570; nu dumasar tradisi katelah Taun Gajah. Ramana, Abdulloh, pupus saméméh anjeunna babar antukna Muhammad dirorok ku akina ti bapa Abdul Mutolib, pamingpin bangsa Quraisy. Luyu jeung kabiasaan urang Mekah, ibuna ngirim anjeunna ka pilemburan sangkan disusuan sarta dirorok ku urang Baduy. Hawa pilemburan leuwih bérésih batan di Mekah, jeung karasa yén dina iklim kieu, urang kota baris mibanda awal nu leuwih kokoh dina kahirupanna. Dina yuswa genep taun Muhammad dikantun pupus ku ibuna, Aminah, sarta akina, Abdul Mutolib, dina yuswa dalapan taun. Salajengna Muhammad dirawatan ku pamanna Abu Tolib, pamingpin anyar bani Hasyim bangsa Quraisy, nu pangkuatna di Mekah.

Mekah mangrupa puseur dagang nu penting, salah sahijina ku sabab ayana Kabah salaku tujuan jarah. Para sudagar ti rupa-rupa suku bakal datang dina mangsa usum jarah, nalika perang antarsuku dicaram pisan antukna dadagangan bisa aman jeung teu kaganggu.

Salaku rumaja Muhammad mimiti marengan pamanna dagang ngumbara ka Suriah, antukna anjeunna boga pangaweruh lega ngeunaan sabudeureunana.                                     

3.3. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Manjing sawawa

Salah saurang dunungan Muhammad nyaéta Siti Khodijah, rangda beunghar umur 40 taun. Dina yuswa 25 taun, anjeunna nikah ka Khodijah 595. Tina nikah ieu anjeunna jadi beunghar, najan ti kulawarga bapana, anjeunna teu nampa warisan.

Catetan siroh nunjukkeun yén Khodijah jeung Muhammad gaduh lima putra, hiji lalaki jeung opat awéwé. Sababaraha ahli sajarah ngabantah yén sababaraha anak awéwéna sabenerna ti salaki nu kadua, sedengkeun ahli séjénna keukeuh yén sadayana putra Muhammad. Lima putra éta babar sateuacanna Muhammad mimiti dawah Islam. Putrana Qasim pupus dina yuswa dua taun. Muhammad dilandih Abul Qasim, nu hartina bapana Qasim. Putra nu opat nyaéta Zainab, Ruqayah, Ummu Kulsum, jeung Fatimah.

Citakan:Kulawarga Nabi Muhammad

                                     

3.4. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Mitembeyan dawah

Muhammad mindeng niiskeun pikir di hiji guha deukeut Mekah. Kira taun 610, nalika niis, Muhammad kadatangan Malaikat Jibril sarta ngadangukeun sasanggemanana nu hartina "Baca, kalawan asma Alloh, Gusti nu Maha Nyipta. Nu nyiptakeun manusa tina saguruntul getih. Baca, kalawan asma Gusti nu Maha Ngawulang. Nu ngawulangkeun élmu migunakeun kalam; Nu ngajarkeun ka manusa sagala rupa nu teu dipikanyaho." Tingal surat Al-Alaq pikeun lengkepna.

Pangalaman munggaran jeung Jibril ieu matak ngaganggu kana pipikiran Muhammad, tapi Khodijah istrina ngayakinkeun jeung percaya yén ieu pangalaman téh bener; salajengna Khadijah jadi nu munggaran iman ka Muhammad. Khodijah salajengna dituturkeun ku adi sabrayna Muhammad nu kakara sapuluh taun Ali bin Abi Tolib sarta sobatna Abu Bakar.

Dugi ka pupusna, Muhammad sering nampi wahyu, najan antara nu munggaran jeung nu kadua aya jarak wanci nu lila. Nalika mangsa nunggu nu matak melang ieu, anjeunna nampa surat ad-Dhuha, nu eusina ngalelerkeun nu nuju marojéngja.

Kira taun 613, Muhammad mitembeyan dawah di tempat umum. Mimiti mah lolobana teu miroséa, malah ngahinakeun anjeunna. Tapi salajengna, jul-jol hiji-hiji ngagabung jeung para sahabatna.                                     

3.5. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Dimusuhan

Ngalobaanana umat Muhammad, nimbulkeun mumusuhan pikeun sawatara pamingpin lokal. Kawaluyaan aranjeunna gumantung ka Kabah, tempat jarah pamujaan. Mun aranjeunna mariceunan pamujaan-pamujaan éta, sakumaha nu diajarkeun ku Muhammad, bakal ngabalukarkeun leungitna nu jararah, dadagangan moal ramé, moal aya kabeungharan. Suku Muhammad nyalira, kaom Quraisy, pangrugina, sabab maranéhna pisan nu jadi pangawal Kabah. Muhammad jeung kaomna dihukuman, sababaraha di antarana aya nu diusir ka Habasyah Afrika sarta dugi ka ngababakan di tempat éta.

Sababaraha surat jeung bagian surat disebutkeun turun dina mangsa ieu sarta ngagambarkeun kaayaan ieu: tempo misalna al-Masadd, al-Humazah, sabagian surat Maryam jeung al-Anbiya, al-Kafirun, jeung Abasa. It was during this period that the episode known as The Satanic Verses may have happened. It is said that Muhammad was briefly tempted to relax his condemnation of Meccan polytheism and buy péace with his neighbors, but repented and recanted his words see the article on The Satanic Verses. The incident is reported in only a few sources, and many Muslims do not accept it as fact.

Taun 619, Khodijah istri Muhammad sarta pamanna Abu Tolib pupus; katelah salaku "taun tunggara." Bani Hashim nolak jadi panyalindungan Muhammad sabab pamanna nu jadi pamingpin bani Hashim pupus, antukna loba muslim nu ngarandapan siksaan jeung kalaparan.

Kira taun 620, anjeunna ngumumkeun yén anjeunna ngalaman Isro jeung Miroj - further alienating his enemies.

                                     

3.6. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Hijrah

Taun 622, nyanghareupan kasusah jeung ancaman pati, Muhammad bareng jeung para sahabatna di Mekah hijrah ka Madinah, di mana anjeunna loba nampi nu arasup Islam. Ku jalan megatkeun kasukuanana Muhammad nunjukkeun yén beungkeut kasukuan jeung kulawarga bisa kalindih ku beungkeutan Islam, hiji pamanggih révolusionér pikeun masarakat Arab. Hijrah atawa migrasi ieu nandakeun munggaran kala/kalénder Islam.

Masarakat Madinah miharep Muhammad bisa ngahijikeun kotana nu kabagi ku kelompok-kelompok, nu salajengna Muhammad ngabéwarakeun Piagem Madinah antara 622-623, nu jadi dadasar sangkan kelompok-kelompok nu béda bisa hirup kumbuh babarengan. Tradisi toléransi awal ieu mangrupa salah sahiji sabab kuatna kakawasaan Muslim salajengna.

                                     

3.7. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Perang

Hubungan antara Mekah jeung Madinah cepet pisan jadi goréng silih musuhan tempo surat al-Baqarah. Urang Mekah nyita sagala titinggalan Muslim nu ditinggalkeun di Mekah. Di Madinah, Muhammad nawis perjangjian nyatru jeung silih tulungan jeung suku-suku tatangga.

Bulan Maret 624, Muhammad mingpin 300 perjurit pikeun nyerang rombongan dagang Mekah. Urang Mekah hasil ngagagalkeun serbuan ieu sarta males ngirim pasukan leutik ka Madinah.

Tanggal 15 Maret 624 di deukeut lelewek Badar, pasukan Mekah jeung MUslim bantrok. Najan 300 ngalawan 800 dina perangna, pasukan Muslim meunang, nelasan sahanteuna 45 sarta nahan 70 urang Mekah; ti pihak Muslim ukur 14 urang nu palastra.

                                     

3.8. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Kapamingpinan Muhammad beuki kuat

Pikeun kelompok Muslim, meunangna di Badar jadi bukti nu nguatkeun karosulan Muhammad. Following this victory, after minor skirmishes, the victors expelled a local Jewish clan, the Banu Qainuqa. Virtually all the remaining Medinans converted and Muhammad became de facto ruler of the city.

Sapupusna Khodijah, Muhammad nikah deui, ka Aisyah putra Abu Bakar nu salajengna jadi khalifah ngagentos Muhammad. Di Madinah, anjeunna nikah ka Hafsah, putra Umar nu ngaganti Abu Bakar. Putra Muhammad nu salamét ogé nikah di Madinah: Fatimah ka Ali sarta Ummu Kulsum ka Usman.

Para sahabat tadi, dina mangsa salajengna jadi pamingpin ngaganti Muhammad. Kaopat khalifah, atawa panerus Rosul ieu, katumbukeun jeung Muhammad ku getih, nikah, atawa duanana tapi tempo ogé Khalifah piekun émbaran nu leuwih lengkep ngeunaan kontrovérsi saha sabenerna khalifah kahiji.

                                     

3.9. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Perang diteruskeun

Taun 625, pamingpin Mekah Abu Sufyan nyerbu Madinah kalawan kakuatan 3.000 perjurit. Perangna lumangsung 23 Maret di Uhud, hasilna imbang. Pihak Mekah ngaku meunang, tapi leungiteun loba teuing soldadu pikeun ngadesek pasukan Muslim nepi ka Madinah.

Bulan April 627 Abu Sufyan mingpin deui pasukan nu leuwih kuat ka Madinah. Anjeunna dibantuan ku simpatisan urang Madinah, suku Yahudi Banu Qurayza. Muhammad ngalawan ku ngali lombang sabudeureun Madinah antukna salamet. This was the Battle of the Trench.

Satutasna perang, sadaya lalaki sawawa Banu Qurayza jeung saurang awéwé dipancung dumasar paréntah Saad bin Muadh, pamingpin nu dipilih ku Banu Qurayza. Sésa Banu Qurayza dijadikeun budak atawa tebusan, sedengkeun sadaya harta titinggalna dibagikeun di antara Muslim.

Satutasna perang ieu, pasukan Muslim bisa, maké cara panalukan atawa arasup Islam, ngalegaan pangaruhna ka kota-kota jeung suku tatangga.                                     

3.10. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Nalukkeun Mekah

Taun 628, posisi Muslim geus cukup kuat antukna Muhammad wani balik ka Mekah, munjungan kalawan daméy. Bulan Maret 628 anjeunna siap-siap deui ka Mekah, dibarengan ku 1.600 urang. Sanggeus badami, hiji perjangjian dijieun di Hudaibiyah. Muhammad teu diwidian neruskeun jarahna ka Mekah taun éta. Taun payunna pihak Muslim diidinan jarah ka Mekah.

Alatan perjangjian dirumpak, perang lumangsung deui. taun 630, Muhammad nyerbu Mekah kalawan pasukan loba pisan, cenah nepi ka 10.000 perjurit. Nyanghareupan balai nu teu bisa dilawan, urang Mekah nyerah tanpa perang. Ku kituna Muhammad ngajangjikeun pangampunan sacara umum aya sababaraha urang sacara husus anu henteu. Urang Mekah lolobana asup Islam, sedengkeun sesembahan-sesembahan sabudeureun Kabah diancurkeun. Ku ayana ieu, jarah nu biasa lumangsung robah jadi jarah Muslim.

                                     

3.11. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Ngahijikeun Tatar Arab

Saatosna wangsul ka Mekah, Muhammad ngéléhkeun satru suku-suku nu ngamusuhan di Hunayn, antukna Muslim jadi kakuatan nu onjoy di Tatar Arab, katambah ku gancangna suku-suku jeung séjén nu ngagabung ka Muhammad.

                                     

3.12. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Muhammad salaku soldadu

Salami hirup 63 taun, Muhammad kungsi jadi sudagar, lajeng ahli dawah. Anjeunna ngangkat pedang dina mangsa ahir hirupna. Anjeunna jadi soldadu ukur sapuluh taun.

Loba kritik ditujukeun ka Muhammad alatan nyerang rombongan dagang jeung panalukan. Kritik nyebutkeun yén perangna jauh mela-melu ti mélaan manéh, tapi komentator Muslim ngajawab yén perang-perangna ukur pikeun mélaan masarakat Muslim ngalawan urang Mekah, kalawan tetep ngajaga kamanusaan nalika perang. Pikeun salawa salajengna, tempo Muhammad salaku soldadu.

                                     

3.13. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Kahirupan kulawarga Muhammad

Ti taun 605 nepi ka 619, Muhammad mung gaduh hiji istri, Khadijah. Saatos anjeunna pupus, nikah deui ka Aisyah, lajeng Hafsah. Salajengna anjeunna nikah deui ka sababarah istri, jumlahna aya sawelas salapan atawa sapuluh aya kénéh nalika anjeunna pupus. Aya nu nyebatkeun anjeunna ogé nikah ka Maria al-Qibtiyya, tapi aya ogé nu ngabantah.

 • Safiyyah binti Huyayy
 • Ummu Habibah Ramlah
 • Sawada binti Zama
 • Hafsah binti Umar
 • Juwayriyah binti al-Harith
 • Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah
 • Zaynab binti Khuzaymah
 • Siti Khodijah binti Khuwailid
 • Maria al-Qibtiyya?
 • Zaynab binti Jahsh
 • Maymunah binti al-Harith
 • Aisyah

Khadijah istri munggaran Muhammad sarta ibu pikeun opat putra nu nyésa Fatimah. Istri-istri anjeunna salajengna di antarana mangrupa randa nu dikantun maot dipangperangan. Nu sanésna mangrupa putra sahabat-sahabat sarta pamingpin suku. salah sahiji pertikahan nu ahir ngahasilkeun saurang putra, mung lajeng pupus dina yuswa sapuluh sasih.

Nikahna ka Aisyah sering dikritik kiwari dumasar sumber tradisional nu nyebutkeun yén Aisyah ditikah nalika yuswa salapan taun tempo Aisyah pikeun sawala ngeunaan hal ieu. Kritik ogé natanyakeun nikahna ka randa putra kukutna, Zaynab binti Jahsh, sarta dirumpakna paréntah Quran nikah ka leuwih ti opat istri. Pikeun émbaran leuwih lengkep ngeunaan kahirupan kulawarga Muhammad, katut kritikna, tingal pertikahan Muhammad.

                                     

3.14. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Sahabat Muhammad

Tempo artikel utama Sahabat

Istilah sahabat nujul ka singsaha baé nu nedunan tilu sarat: sapantar sareng Muhammad, kungsi ngadangu atawa ningal cacarios sahanteuna dina hiji kasempetan, geus asup Islam. Sahabat boga tanggung jawab pikeun nepikeun Hadits, sabab hadits kudu ditepikeun munggaran ku sahabat. Opat sahabat awal dina daptar di handap ogé mangrupa opat khalifah munggaran masarakat Muslim sapupusna Muhammad. Di handap ieu sababaraha urang sahabat anu utama,

 • Abdulrahman
 • Abdullah bin Abbas
 • Ali
 • Umar
 • Amir
 • Sad
 • Said
 • Abu Bakar
 • Tolhah
 • Zubair
 • Salman al-Farisi
 • Saad bin Abi Waqqas
 • Utsman
 • Hamzah
                                     

3.15. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Pupusna Muhammad

Sapanjang hirupna, Muhammad mung sakali ngalaman kabancén, nyaéta méméh pupusna sigana malaria. Anjeunna pupus dinten Minggu, kira pasosoré 8 Juni 632, di Kota Madinah, dina yuswa 63 taun.

Numutkeun kaom Siah, Muhammad kungsi ngémbarkeun minantuna adi sabrayna, Ali, salaku panerusna dina pidato umum di Ghadir Khom. Tapi Abu Bakar jeung Umar bisa nyiasatan antukna Abu Bakar jadi khalifah.

Mayoritas kaom Sunni ngabantah hal ieu, sarta nyebutkeun yén pamingpin-pamingpin masarakat harita, kalawan bébas, sapuk milih Abu Bakar, salah saurang nu munggaran iman/ngarojong ka Muhammad salaku Rosululloh.

Najan aya kajadian kitu, Abu Bakar jadi pamingpin anyar. Kapamingpinanana lolobana kapaké pikeun ngalawan baruntakna suku-suku dina Perang Ridda.

Ku geus ngahijina Tatar Arab, salajengna pasukan Islam bisa nalukkeun sarta ngahijikeun Timur Tengah dina hiji kapamingpinan.

                                     

3.16. Kahirupan Muhammad numutkeun Siroh Turunan Muhammad

Turunan Muhammad nu panjang yuswa mung Fatimah sarta paraputrana.

Kaom Siah percaya yén carogé Fatimah, Ali, sarta paraputrana mangrupa pamingpin nu bener pikeun umat Islam. Najan kaom Sunni teu percaya hal ieu, turunan Muhammad tetep dipihormat.

Turunan Muhammad katelah dina sababaraha landihan, kayaning sayyid, syed سيد, jeung syarif شريف jamak: ِأشراف Asyrof. Loba pamingpin jeung inohong di nagara-nagara Muslim, baheula atawa kiwari, ngaku turunan anjeunna, kayaning wangsa Fatimid di Afrika Kalér, Idrisi, kulawarga karajaan Yordania jeung Maroko kiwari, sarta Agha Khan, Imam kaom Ismaili. Aya ogé sakumpulan masarakat di nagara-nagara Muslim nu ngakukeun nu sarupa kieu.

                                     

4. Pentingna sajarah Muhammad

Sateuacan pupusna taun 632, Muhammad tos ngadegkeun Islam salaku kakuatan sosial jeung pulitik nu geus ngahijikeun ampir sakuliah Tatar Arab. Sababaraha puluh taun saatosna, panerusna geus hasil ngahijikeun sakuliah Tatar Arab, sarta nalukkeun Iran, Iraq, Mesir, Paléstina, Suriah, Arménia, jeung lolobana Afrika Kalér. Taun 750, Afrika Kalér geus sagemblengna dina kakawasaan Muslim, kitu ogé Spanyol kidul jeung Asia Tengah kaasup Sind, di Lembah Indus. Dina abad kasapuluh, dipingpin ku Ghaznavid, Islam geus ngalegaan nepi ka wewengkon Hindu di wétaneun Indus, wewengkon India kalér kiwari. Salajengna, Islam sumebar kalawan daméy nepi ka sakuliah Afrika jeung Asia Tenggara. Islam kiwari diagem ku leuwih ti samilyar urang di sakuliah dunya, sarta jadi ageman kadua pangbadagna.

                                     

5. Tempo ogé

 • Daptar inohong agama-agama utama.
 • Daptar istilah Islami dina aksara Arab ngagambarkeun pangaruh Muhammad.
 • Muhammad dina sawangan Muslim - tempo Islam, utamana siroh.
 • Ajaran Muhammad - tempo Islam, utamana hadits.
                                     

6. Tumbu kaluar

Biografi non-madhab:

 • Encarta Encyclopedia
 • Public Broadcasting System program on Muhammad
 • 1911 Encyclopedia article of Muhammad

Biografi Sunni:

 • The Life of Muhammad Husayn Haykal ditarjamahkeun ku Ismail Razi A. al-Faruqi
 • Islam-online
 • About the Prophet Muhammad

Biografi Siah:

 • The Life of Muhammad The Prophet by Syed Saeed Akhtar Rizvi
 • A Restatement of the History of Islam and Muslims by Sayed Ali Asgher Razwy

Jihat kritik:

 • Trends in Biographies of Muhammad
 • The Quest for the Historical Mohammed

Rupa-rupa:

 • Swords of the Prophet Muhammad
                                     

7. Rujukan

 • Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, Islamic Book Service, 1995, paperback, ISBN 1-57731-195-7, translation of an Arabic original
 • Maxime Rodinson, Muhammad, ISBN 1-56584-752-0
 • Karen Armstrong, Muhammad, ISBN 1-84212-608-3
 • Ibn Warraq, The Quest for the Historical Muhammad, Prometheus Books, March 2000, hardback, 554 pages, ISBN 1-57392-787-2
 • Martin Lings, Muhammad: His Life Based on Earliest Sources, Inner Traditions International, Limited, 1987, paperback, 368 pages, ISBN 0-89281-170-6
Kitab Allah
                                               

Kitab Allah

Unggal Nabi jeung Rasul narimaan wahyu ti Gusti Alloh. Wahyu-wahyu éta téh aya nu ditulis jeung dikumpulkeun dina bentuk suhuf, aya ogé dibukukeun jadi Kitab. 4 opat Nabi jeung Rasul nu ngabogaan kitab, nyaéta: Nabi Isa As. Kitab Injil. Nabi Musa As. Kitab Taurat. Nabi Muhammad SAW. itabb Al Quran. Nabi Dawud As. Kitab Zabur. Tujuan beriman ka kitab-kitab Alloh Kanggo ngabédakeun antara nu haq, jeung nu batil. Kanggo pedoman Kanggo petunjuk pikeun umat manusa. Kanggo pangémutan.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →