ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6                                               

Bagus Rangin

Bagus Rangin nyaéta tokoh ti Bantarjati, Majalengka. Bagus Rangin diperkirakeun gumelar kira taun 1761. Mangrupa tokoh sajarah jeung pahlawan nu nengtang jeung mingpin palawanan ka Walanda dina Perang Cirebon taun 1805-1812. Ieu Bagus Rangin téh ...

                                               

Balubur

Balubur nyaéta ngaran daérah di puseur Kota atawa Kabupatén jaman baheula, hususna di daérah Priangan saacan "Reorganisasi Priangan" taun 1871.Baheula Balubur nyaéta ngaran daerah anu langsung aya handapeun kakawasaan Bupati. Daérah éta biasana d ...

                                               

Calonarang

Calonarang atawa Calon Arang nyaéta salah sahiji lalakon drama tari nu sipatna magis sarta nyokot sumber carita ti carita Calonarang. Carita semi-historis nu asalna nalika jaman pamaréntahan Raja Airlangga di Karajaan Kahuripan mangsa abad ka-12. ...

                                               

Jaarbeurs

Jaarbeurs nyaéta pakumpulan pangusaha anu sataun sakali ngayakeun kasempetan pikeun mintonkeun atawa mamérkeun saniskara barang daganganana. Biasana barang anyar, boh buatan di urang boh buatan luar negri. Henteu ngan ukur mangrupa paméran, tapi ...

                                               

Parahyangan

Parahiyangan atawa Parahyangan atawa Parahiangan atawa ogè Preanger mangrupakeun tatar sunda, wilayah budaya jeung pagunungan di propinsi Jabar di Pulo Jawa di Indonésia. Wewengkon ieu kira-kira kurang ti 1/6 na Jawa. Parahyangan diwates lebah ku ...

                                               

Proklamasi Kamerdékaan Indonésia

Proklamasi Kamerdékaan Republik Indonésia dina poé Juma’ah, tanggal 17 Agustus 1945 taun Masehi, atawa tanggal 17 Agustus 2605 nurutkeun taun Jepang sarta tanggal 8 Ramadan 1364 nurutkeun Kalender Hijriyah, anu dibacakeun ku Ir. Soekarno kalawan ...

                                               

Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara

Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara mangrupa judul naskah/pustaka nu ceuk dadaran di jerona disusun ku Panitia Wangsakerta di Cirebon taun 1599-1620 Saka. Pustaka ieu ngadadarkeun sajarah karajaan-karajaan di Nusantara, ti mangsa-mangsa awal nep ...

                                               

Sajarah Balubur Limbangan

Balubur Limbangan nyaéta ngaran hiji kacamatan di Kabupatén Garut. Ieu tempat miboga sajarah nu kalintang gedéna, lantaran Balubur Limbangan kungsi dijadikeun ibukota kabupatén Garut dina mangsa nu kaitung lilana. Cindekna bisa disebutkeun yén Li ...

                                               

Sunda Kalapa

Sunda Kalapa nyaéta ngaran hiji kota palabuhan gedé/ metropolis di pulo Jawa perenahna di muara walungan Ciliwung. Anu caina tenang tur jero, dikokolakeun kalawan tartib. Sunda Kalapa dicicingan ku rupa-rupa suku bangsa jeung étnis.

                                               

Teater Abad Pertengahan

Sanggeus kakawasaan Roma runtag, bantuan pamaréntah ogé teu katémbong deui. Rombongan sandiwara keliling nu mintonkeun mime jeung para troubadou r hirup nepi ka abad pertengahan Eropa. Naskah-naskah Terence, Plautus, jeung Seneca ogé diteundeun k ...

                                               

Teater Renaissance

Wilayah Eropa mimiti kairut kana seni Yunani Purba ti taun 1500 nu dimimitian ku Italia. Panulis-panulis di Italia diajar Puitika Aristoteles jeung Seni Puisi Horatius minangka tatapakan dina nulis esei-eseina. Tina ieu éséi tuluy mekar jadi neok ...

                                               

Teater Romawi

Sanggeus taun 200 SM, kagiatan seni pindah ti Yunani ka Roma, kitu ogé jeung drama. Drama-drama Romawi kacida pentingna dina kamekaran sajarah lantaran gedé pangaruhna ka jaman Renaissance. Loba panulis Renaissance nu tatapakanana tina drama-dram ...

                                               

Teater Yunani Kuno

Drama nu kiwari mindeng dipintonkeun, asalna mah ti jaman Yunani Purba. Tahun 600 SM, dina upacara-upacara kaagamaan, masarakat Yunani ngayakeun raraméan nu di jerona aya acara ngibing jeung ngahaleuang salaku média panghormatan ka déwa Dionysius ...

                                               

Volkschool

Volkschool atawa sakola désa, disebut ogé Sakola Rakyat mimiti diadegkeung taun 1907 M, disadiakeun pikeun rahayat biasa nu cicing di lembur. Pelajaranana maca, nulis, jeung ngitung. Di Jawa Barat ayana di Kota Bandung, Cirebon, jeung Ciamis. Di ...

                                               

Pérsib

Saméméh dingaranan Pérsib, di Kota Bandung ajeg Bandoeng Inlandsche Voetball Bond BIVB leuwih-kurang taun 1923. BIVB mangrupa salah sahiji organisasi perjuangan kaum nasionalis. Nu kungsi kacatet minangka pupuhu BIVB nyaéta Mr. Syamsudin nu diter ...

                                               

Sato Sunda

Sato Sunda minangka sebutan pikeun rupa-rupa sato anu bisa kapanggih di Tatar Sunda Jawa Kulon, Banten & Jakarta. di antara sato-sato ieu, aya anu ngan bisa dipanggihan di Tatar Sunda wungkul, upamana badak cula hiji Rhinoceros sondaicus, surili ...

                                               

Saéran gunting

Saéran gunting nyaéta manuk anu asalna tina spesies dicruridae. Manuk saéran kelirna paul semu hideung, pamatuk jeung cékérna ogé hideung, buntutna nyagak kawas gunting, panjang awakna kurang leuwih 29 cm. Sagigireun di nagara urang, manuk saéran ...

                                               

Upit Sarimanah

Upit Sarimanah nyaéta sindén Sunda légendaris nu kapayunna janten guru dakwah. Mimitina wasta Suryamah. Kusabab waktos alitna geuring-geuringan, ku ninina nu janteun Indung Beurang, wastana digentos. Di umur 4 dugi ka 5 tahun tos apal mawakeun sa ...

                                               

Apple Inc.

Apple Inc. nyaéta perusahaan multinasional di Silicon Valley, Cupertino, California nu mimitina mangrupa perusahaan nu gerak di widang téknologi komputer tapi kiwari jadi perusahaan nu nyiptakeun perangkat canggih nu dipikawanoh sakuliah dunya ka ...

                                               

Beubeuritan

Beubeuritan mangrupa salah sahiji pakakas teuas komputer anu miboga kagunaan pikeun ngoyagkeun tutunjuk atawa panah panunjuk sarta méré asupan paréntah kana komputer dina naon baé anu bakal dilakukeun pamaké ku tutunjuk éta. Pamakéan tutunjuk jeu ...

                                               

Biométrik

Biométrik nyaéta hiji téhnologi;padika otomatis anu dilarapkeun pikeun maluruh sareng mariksa kaaslian/auténtikasi jalma dumasar kana ciri psikologis sareng paripolah. Biometrik ngaidéntifikasi kaaslian hiji jalma ku cara niténan, henteu dumasar ...

                                               

Biotéhnologi

Biotéhnologi nyaéta téhnologi nu dumasar kana biologi, utamana nalika dilarapkeun dina agrikultur, élmu pangan, jeung tatamba. Ti antara dadaran nu béda-béda ngeunaan biotéhnologi, nu panglengkepna dirumuskeun ku "Konvénsi ngeunaan Kabinékaan Bio ...

                                               

Blog

Blog wancahan tina web blog nyaéta wangun aplikasi ramatloka anu mangrupa tulisan-tulisan dina ramatloka umum. Tulisan-tulisanana sering disusun kalawan ngaruntuy, eusi nu panganyarna, kakara eusi nu heubeul, sok sanajan teu salawasna jiga kitu. ...

                                               

IPad

Komputer tablét anu munggaran Apple nyaéta MessagePad Newton 100, diwanohkeun dina taun 1993, anu ngabalukarkeun penciptaan inti prosesor ARM6 jeung Komputer Acorn. Apple ogé mekarkeun prototipe PowerBook Duo tablet berbasis, PenLite, tapi ieu pr ...

                                               

IPhone

iPhone nyaéta salah sahiji mérek dagang ti Apple Inc. iPhone disebut-sebut minangka ponsél pangcanggihna di abad ka-21 di industri télékomunikasi sakuliah dunya. Produk ieu diwanohkeun ka masarakat nalika bulan Juni 2007.

                                               

Kipas Angin

Kipas angin mangrupa barang pikeun niiskeun awak. Kipas geus aya salila rébuan taun, geus dipaké ku masarakat pikeun niiskeun awak. Kipas Angin sacara umum dibagi jadi dua nyaéta kipas angin leungeun jeung kpipas angin listrik.

                                               

Mesin Rotomoulding

Mesin rotomoulding atawa citakan muter nyaéta hiji cara nyieun hiji barang anu bahana tina plastik kalawan baran anu dijieun téh utamana mikabutuh ayana lolongkrang/ ruang di jerona, nyieunna ku jalan ngalééhkeun bahan plastik dina jero citakanna ...

                                               

Potrét

Potrét nyaéta gambar anu dijieun maké bantuan cahaya anu nyorot kana luhureun substansi /barang anu sensitif di mana keuna ku cahaya, contona film fotografi atawa media éléktronik di antarana CCD atawa chip CMOS. potrét umumna dijieun maké hiji a ...

                                               

Program télépisi

Program télépisi téh nyaéta bahan-bahan anu geus disusun miwujud pidangan gambar nu obah kalayan dirojong ku sora. Sacara téhnis, pidangan audio visual anu dimaksud téh kudu nyumponan katangtuan husus saméméh disiarkeun patali jeung merenah hente ...

                                               

Robot

Robot mangrupa hiji alat mékanik anu bisa ngalakukeun tugas-tugas fisik, ngagunakeun pangawasan jeung kontrol manusa, atawa ngagunakeun program anu geus didéfinisikeun. Robot biasana digunakeun pikeun tugas beurat, tugas anu ngabahayakeun, pagawé ...

                                               

Sistem

Sistem nyéta kumpulan dinu sub sistem atawa bagéan atawa komponén nanaon waé anu mangrupa fisik atawa non fisik anu saling boga hubungan hiji jeung nu sejéna jeung aya kerja sama pikeun ngahontal hiji tujuan nu geus di tangtukeun. Contona awak ur ...

                                               

Undagi

Undagi ᮅᮔ᮪ᮓᮌᮤ nyaéta tata arsitéktur saperti imah, saung, tajug, jeung masjid anu jadi salah sahiji kabutuhan poko manusa sanggeus sandang pangan. Kabudayaan pakampungan dimimitian nalika manusa mimiti nyusun kahirupan anu ngamasarakat, mangka di ...

                                               

Taksonomi

Taksonomi mangrupa aturan pangelompokan atawa panggolongan dumasar tingkat atawa hiérarki nu tangtu. Boh pangelompokkan mahluk hirup, atawa panggolongan anu séjén.

                                               

Congcot

Dina élmu ukur, congcot nyaéta hiji limas istiméwa anu dadamparna mangrupa buleudan. Sisi congcot henteu mangrupa wangun sisi tilu tapi mangrupa widang bengkung anu disebut simbut congcot.

                                               

Limas

Dina élmu ukur, limas nyaéta bangun rohang tilu diménsi anu diwatesan ku dadampar nu ngawangun juru-n sarta sisi-sisi ajegna ngawangun sisi tilu. Congcot bisa disebut minangka limas kalawan dadampar mangrupa bunderan. Limas kalawan dadampar nu ma ...

                                               

Pasagi bener

Pasagi bener nyaéta bangun datar dua diménsi anu dijieun ku opat rangkay anu sarua panjang sarta mibanda opat juru anu kabéhanana nyiku.

                                               

Prisma (géométri)

Dina élmu ukur, prisma nyaéta bangun rohang tilu diménsi anu diwatesan ku dadampar sarta tutup nu sarua ngawangun sisi-n sarta sisi-sisi nu ajeg ngawangun juru opat. Dina kalimah séjén prisma téh nyaéta wangun rohang anu miboga penampang melintan ...

                                               

Grafik Gantt

Grafik Gantt nyaéta hiji tipe grafik batang nu ngilustrasikeun hiji jadwal proyek. Grafik Gantt ngilustrasikeun tanggal mimiti jeung rengsena unsur-unsur terminal jeung unsur-unsur ringkesan tina hiji proyek. Unsur-unsur terminal jeung ringkesan ...

                                               

Catang

Catang nyaéta tangkal kai ngagelempeng nu geus ngagolér alatan rungkad atawa dituar. Rupa-rupa catang kai téh, bisa alatan geus kolot, peunggas, dituar, kaduruk, jeung sajabana. Catang kai sok kapanggih di tegalan, sisi leuweung, kabawa palid dis ...

                                               

Gajah

Elephantidae téh kulawarga pachyderm, hiji-hijina sésa kulawarga dina ordo Proboscidea. Elephantidae ngawengku tilu spésiés nu hirup kénéh: Gajah Sabana Aprika jeung Gajah Leuweung Aprika sarta Gajah Asia. Spésiés lianna geus lastari dina panungt ...

                                               

Komodo

Komodo mangrupa bangsa kadal badag nu ukur aya di Kapuloan Sunda Alit, Indonésia. Ieu sato téh golongan kadal pangbadagna nu hirup kénéh nepi ka kiwari, panjangna rata-rata 2-3 méter. Di alam liar, nu jalu beuratna kira 70 kg, sedengkeun nu dikan ...

                                               

Galaksi

Galaksi nyaéta sistim wates gravitasi nu kacida gedéna tina perbéntangan, gas jeung kebul antarbéntang, plasma jeung bahan poék nu teu katempo. Galaksi umumna ngandung sapuluh juta nepi ka samiliar béntang, nu sakabéhna ngorbit ka puseur gravitas ...

                                               

Babar

Ngalahirkeun nyaéta hiji prosés di mana budak dikaluarkeun ti awak indungna. Sanggeus tumuwuh di jero pianakan kira-kira 40 minggu atawa 9 bulan 10 poé mangka orok siap dilahirkeun. Dina prosés kalahiran, aya sawatara hormon anu baris ngagampangk ...

                                               

Hak asasi manusa

Hak asasi manusya nyaéta hak dasar hirup nu dipibanda ku unggal manusya ti saprak gumelar ka alam dunya. Hak asasi manusya lain dibéré ku Nagara, hukum, atawa manusa séjén, tapi dipibanda ku manusya sagemblengna nu tayalian ciptaan pangéran numah ...

                                               

Jiwa

Jiwa mangrupa prinsip Tuhan dina manusa jeung mangrupa sipat alami manusa nu sabenerna. Ieu mangrupa komponén utama dina awak halus/ rohani nu mangrupa bagian leutik tina prinsip Tuhan anu agung ku supat/ kualitas Kabeneran Absolut, Kasadaran Abs ...

                                               

Manusa

Manusa mangrupa hiji spésiés ti Kera Gedé jeung hiji-hijina spésiés nu salamet ti marga Homo. Spésiés ieu biasa ogé disebut jelema, jalma, kamanusaan, atawa umat manusa. Manusa punjul ku kapinteranna jeung kabisana ngagunakeun basa.

                                               

Litosfer

Litosfér nya éta lapisan kulit marcapada anu asal kecapna tina basa Yunani nyaéta litos anu hartina batu jeung sfeer atawa sphaira atawa sphere anu hartina padet.

                                               

Si Kaléci Biru

Si Kaléci Biru The Blue Marble nyaéta hiji potograf Marcapada nu dijieun 7 Désémber 1972 ku awak wahana antariksa Apollo 17 ti kaanggangan 29000 km. Salajengna, ieu ngaran dilarapkeun ku NASA pikeun kumpulan data gambar nu ngawengku sakujur jagat ...

                                               

Taneuh

Tanah atawa taneuh nyaéta daging buleudan bumi nu geus tiis sarta bisa dipelakan. Taneuh asalna tina lapukna sagala rupa batu anu kajadiana dilantarankeun ku suhu, cai, tutuwuhan sarta bahan kimia. Taneuh pohara penting lalakonna pikeun kabéh kah ...

                                               

Aktor

Aktor ὑποκριτής, harti harfiahna nyaéta "jalma anu nafsirkeun"; Disawang tina terminologi, aktor nyaéta jalma anu midangkeun salah sahiji karakter atawa sipat jalma séjén dina produksi dramatis atawa komik; sok dipidangkeun ogé dina film, tipi, t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →