ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

Klepon

Klepon atawa kelepon nyaéta kadaharan tradisional di Indonesia nu kaasup kana jajanan pasar. Ieu kadaharan dijieun tina tipung ketan bentukna kawas bal leutik jeung dieusian ku gula beureum jeung dikulub dina cai nu ngagolak. Klepon anu geus asak ...

                                               

Koci

Koci nyaéta hiji katuangan nu ilahar kapanggih di wewengkon pulo Jawa, didamelna tina ketan nu aya eusian tina parudan kalapa sareng gula beureum atanapi campuran kacang hejo sareng gula beureum, dibungkus daun cau. Di Madiun, Jawa Tmur, koci kat ...

                                               

Kolontong

Kolontong atawa kokolotong téh nyaéta kadaharan has Indonesia nu asalna ti Daérah Sunda Jawa Barat nu bahan utamana téh béas ketan jeung gula beureum. Ieu kadaharan biasana kapanggih di daérah Banten, Cianjur, Sukabumi, Bandung, jeung daérah nu s ...

                                               

Kupat tahu

Kupat tahu nyaéta kadaharan has Indonésia nu sumebar disakuliah indonésia. Biasana ieu kadaharan aya waé di unggal daérah hususna di Pulo Jawa, di antarana Bandung, Singaparna, Magelang, jeung Solo. Sanajan aya di sababraha daérah, tapi unggal da ...

                                               

Kurupuk malarat

Kurupuk malarat nyaéta kurupuk khas asal Cirebon anu bahan dasarna tina aci hui. Miboga kaunikan tina rasa, bentuk jeung prosés ngolahna. Teu siga kurupuk umumna, kurupuk malarat mah teu digoréng maké minyak na katél, tapina diolah maké pasir pan ...

                                               

Kuéh balok

Kuéh balok nyaéta sala sahiji kadaharan has ti Jawa Kulon. Kuéh ieu mibanda wangun pasagi panjang ciga balok. Kiwari kuéh ieu jadi kameumeut, ku sabab rasana nu rupa-rupa nyaluyukeun jeung kamajuan jaman. Biasana kuéh balok téh dijual ditenda-ten ...

                                               

Kuéh lapis

Kuéh lapis téh kadaharan has ti Indonésia. Ieu kuéh biasana ngawengku saeutikna dua warna nu paselang-selang, nu ngajadikeun ieu kuéh téh dingaranan kitu, lantaran manglapis-lapis. Ieu kuéh dijieun tina tipung béas, aci hui, cipati, gula pasir, u ...

                                               

Kuéh saroja

Kuéh saroja atawa kembang goyang nyaéta ngaran salah sahiji kuéh garing nu geus teu bireuk deui pikeun urang Sunda jeung urang Batawi. Nu matak ieu kuéh disebut kuéh saroja téh, lantaran wangunna nu kawas kongkolak kembang saroja jeung deuih mata ...

                                               

Lagodéh

Lagodéh atawa ciwang nyaéta salah sahiji jinis kadaharan nu has ti Sukabumi. Ari ngaran ciwang téh mangrupa wancahan tina aci jeung bawang. Bahan utamana nyaéta aci kawung dicampur jeung goréng bawang. Saenyana samarana téh teu ngan ukur bawang w ...

                                               

Laksa

Laksa mangrupa olahan anu teu ngan sakur kakoncara di Indonésia, tapi ogé kawentar di Asia Tenggara siga di Singapur, Malaysia, jeung Thailand. Laksa nyaéta olahan tina emih anu dibéré samara luyu jeung budaya peranakan campuran tina budaya Tiong ...

                                               

Lemper

Lemper nyaéta salah sahiji kadaharan nu dijieun tina béas ketan bodas nu eusina bisa abon atawa daging hayam kalawan dibungkus ku daun cau. Ieu kadaharan kakoncara di sakuliah Indonesia salakau kadaharan pamuka saméméh kana kadaharan nu utamana. ...

                                               

Moci

Moci nyaéta kuéh anu dijieun tina tipung ketan dipurulukan aci hui, ari dijerona aya eusian nyaéta kacang taneuh nu lemes. Bentukna buleud sarta geunyal nalika digégélna téh, dibungkus ku karanyang kotak leutik dijieun tina anyaman awi. Émang ieu ...

                                               

Molen cau

Molen cau atawa cau molen nyaéta hiji caneut anu bahan dasarna tina cau anu dibuntel ku manglapis-lapis adonan tipung sarta tuluy digoréng. Ieu susuguh téh mangrupa varéasi tina cara ngolahkeun caneuteun cau lian ti goréng cau jeung salé. Ari bah ...

                                               

Nagasari

Nagasari nyaéta salah sahiji kadaharan nu dijieun tina tipung béas, tipung tarigu, santen, gula, jeung cau keur eusina. Cau anu dipaké téh biasana cau raja. Ieu kadaharan dibungkus ku daun cau tuluy diseupan. Lian ti éta, nagasari ogé mindeng dib ...

                                               

Odading

Odading atawa kuéh bantal nyaéta sabangsa roti anu asakna digoréng tur mibanda rasa amis wujudna aya anu lonyod aya ogé rada masagi kawas bantal dijieun tina adonan tarigu jeung gula, Kuéh odading biasana sok digédéngkeun jeung cakué atawa youtia ...

                                               

Ondé

Ondé atawa ondé-ondé nyaéta ngaran kadaharan anu rasana amis, dijieun tina tipung ketan anu dibuleud-buleud. Di jerona dieusian ku entén atawa kacang héjo, tuluy dipuih-puih di luhureun siki wijén, nepi ka éta siki wijén téh napel minuhan bagian ...

                                               

Ongol-ongol

Ongol-ongol nyaéta kadaharan tradisional nu dijieun tina bahan aci kawung, dilimpudan ku kalapa beunang marud, tur mibanda rasa amis. Aci kawung mah gancang leyur jeung leuleus liat mangsa geus jadi adonan, sagigireun kitu rasa jeung teksturna mi ...

                                               

Pais lauk

Pais lauk nyaéta kadaharan urang Sunda nu kiwari geus kawentar sanasional. Sok sanajan sarwa lauk darat enas-enasna bisa dipais, tapi nu ilaharna dipais mah lauk emas, copélna nu beuratna ngan satengah kilo. Nu panghadéna dijieun pais nyaéta lauk ...

                                               

Papais

Papais atawa nu ilahar dipiwanoh Nagasari nyaéta kadaharan has nu asalna ti Indramayu, Jawa Kulon. Kadaharan ieu dijieunna tina tipung béas. Papais aya nu asin jeung aya ogé nu semu amis. Papais asin mah biasana tara aya eusian, tapi papais semu ...

                                               

Pindang gunung

Pindang gunung nyaéta kadaharan nu kaasup kana wengkuan angeun lauk kalawan miboga rasa nu has tina bungbu anu dipakéna. Ieu kadaharan mindeng kapanggih di daérah Kabupatén Pangandaran, hususna Parigi, Cijulang, jeung Cimerak. Lauk anu dipaké nya ...

                                               

Putri noong

Putri Noong nyaéta salah sahiji kadaharan nu dijieun tina sampeu, gula, cau nangka, parud kalapa, jeung dibungkus ku daun cau. Keur ngahudang sari keur ngadaharna, biasana sok ditambahan ku warna-warna tina bahan alami, saperti héjo tina daun pan ...

                                               

Putu mayang

Putu mayang nyaéta kuéh tradisional nu dijieun tina aci hui atawa tipung béas nu bentukna kawas emih, dicampuran ku cipati kalapa, sarta disuguhkeun jeung kinca atawa gula beureum cair. Mun di Sunda mah disebutna kuéh bihun, pédah nyieunna tina b ...

                                               

Pésmol

Pésmol nyaéta wanda olahan Indonésia anu teu bireuk deui di tatar Sunda anu bahan utama lauk. Lauk anu umum dipésmol biasana lauk émas. Tapi lauk cai séjén ogé saperti nila, mujaér, guramé, patin, jeung sajabana mindeng dijadikeun bahan utama pés ...

                                               

Péyé

Péyé nyaéta salah sahiji kadaharan panglengkep nu kaasup kana golongan goréngan. Sacara umum, péyé mangrupa goréngan tipung béas nu dicampur ku cai nepi ka ngabentuk adonan kintel, disamaraan basajan kayaning uyah, bawang bodas, jeung ditambahan ...

                                               

Ranginang

Rangginang mangrupa kadaharan nu kasohor di Indonésia. Teu sirikna di unggal wewengkon, utamana di Pulo Jawa, miboga kamonésan ranginang gumantung wewengkonna masing-masing.

                                               

Rarawuan

Rarawuan nyaéta salah sahiji kadaharan khas Kuningan nu dijeunna tina kacang beureum dicampur jeung parutan kalapa jeung tipung tapioka. Rarawuan kaasup kana kadaharan nu jinisna gorengan. Biasanamah sok dijual basreng jeung cireng,bala-bala, jeu ...

                                               

Risoles

Risoles nyaéta salah sahiji kuéh garing nu eusina daging jeung sayuran dibungkus dina hiji gulungan nu dijieun tina tipung roti jeung diolésan ku endog hayam meunang ngocok. Ieu kadaharan bisa ogé dipanggang dina open. Risoles nu ukuranana leutik ...

                                               

Salé cau

Salé cau nyaéta kadaharan hasil olahan tina cau nu dikeureutan aripis tuluy dipoé nepi ka garing. Tujuan dipoé téh ngurangan cai tina cau sangkan leuwih awét waktu diteundeunna. Ieu kadaharan bisa langsung didahar atawa digoréng heula ngagunakeun ...

                                               

Sarundéng

Sarundéng nyaéta salah sahiji kadaharan anu bahan utamana parudan kalapa nu digoréng. Ieu kadaharan biasana jadi deungeun sangu nu pédo jeung gurih. Sarundéng nu dijieun tina parud kalapa jeung dibungbuan ku bawang bombay, cabé, bawang bodas, baw ...

                                               

Saté maranggi

Sate maranggi nyaéta salah sahiji kadaharan has Indonesia nu aya di daérah Jawa Kulon, hususna Purwakarta. Saté maranggi ogé diaku salah sahiji kadaharan has Sunda.

                                               

Sayur asem

Sayur asem nyaéta salah saiji kadaharan nu asalna ti Sunda atawa Jawa Kulon. Sayur asem mangrupa kadaharan nu geus ilahar dimasarakat. Rasana nu seger, amis jeung haseum dipikaresep ku balaréa. Kiwari mah sayur asem geus sumebar disababaraha daér ...

                                               

Seblak

Seblak nyaéta kadaharan khas Sunda nu rasana gurih jeung lada, dijieun tina kurupuk diasakan jeung sayuran, endog, lauk laut atawa daging sapi, diolah ku samara husus. Sacara étimologi kecap seblak miboga harti ngadadak inget deui nepi ka reuwas; ...

                                               

Sega jamblang

Sega jamblang nyaéta salah sahiji kadaharan has ti Cirebon, Jawa Barat. Ngaran Jamblang dicokot tina ngaran daérah di belah kulon kota Cirebon. Ciri has ieu kadaharan nyaéta dipakéna daun Jati keur mungkus sanguna.

                                               

Sega léngko

Sega léngko nyaéta salah sahiji kadaharan has masarakat pantura. Ieu kadaharan basajan téh loba ngandung protéin, serat, jeung kalori, sabab bahan-bahan anu dipakéna alami. Bahan-bahanna nyaéta sangu, goréng témpé, goréng tahu, bonténg atah, togé ...

                                               

Simping

Simping atawa opak gambir nyaéta kadaharan garig kawas kurupuk nu asalna ti daérah Purwakarta. Rupa-rupa rasa jeung kelirna, dijual utamana di warung-narung jeung toko nu ngahaja dagang oléh-oléh. Wujudna buleud tur ipis, gedéna sagedé tutup gela ...

                                               

Soto Bandung

Soto Bandung nyaéta salah sahiji kadaharan soto has ti daérah Bandung, Jawa Kulon. Di Bandung kadaharan ieu pada mikaresep ku sabab rasana nu seger jeung gurih. Soto Bandung ampir sarua jeung soto séjénna di Indonésia, nu ngabédakeunna dina bahan ...

                                               

Soto mie

Soto mie, Soto mi, nyaéta kadaharan mi anu ngagunakeun kuah kaldu bungbu nu pernahna di tatar Sunda, hususna Bogor, Jawa Barat. Ieu Kadaharan has Sunda téh lain ukur dipikawanoh di Indonesia wungkul, tapi kawentar ogé di Malaysia jeung Singapura. ...

                                               

Tahu buleud

Tahu buleud nyaéta hiji jajanan nu diider mangrupa olahan kacang kedelé nu dibentuk jadi mangrupa tahu wagunna buleud. Ari eusina hampos mun digégél téh. Ilaharna ieu tahu buleud téh dijual dina mobil dogong, dijual lima ratusan hijina. Ieu jajan ...

                                               

Tahu gejrot

Tahu Gejrot, nyaéta kadaharan has ti daérah Cirebon, Jawa Kulon. Asal muasalna tahu gejrot téh di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupatén Cirebon. Tahu gejrot geus aya ti saméméh Indonésia merdeka. Kiwari tahu gejrot geus sumebar disakuliah ...

                                               

Tahu Sumedang

Tahu Sumedang nyaéta tahu nu asalna ti Sumedang, Jawa Kulon. Tahu ieu biasana digoréng nepi ka rada garing, semu coklat, tur asin. Cocog lamun didahar jeung lontong. Sanajan asalna ti Sumedang, tahu ieu kiwari geus loba dijieun di wewengkon liann ...

                                               

Togé goréng

Togé goréng nyaéta kadaharan nu asalna ti kota Bogor. Dijieun tina togé, emih, tahu, jeung saos nu ilahar tina campuran tauco, oncom jeung kécap amis. Sanajan ngarana togé goréng, dina prakna mah togé jeung bahan séjéna henteu digoréng tapi di ku ...

                                               

Ulukutek leunca

Ulukutek nyaéta olahan kawas sambel nu dijieun tina leunca, oncom, cabé, jeung daun surawung nu disamaraan. Ulukutek leunca mah, ngan aya di warung-warung jeung restoran nu nyayagikeun masakan Sunda. Hargana kawilang murah, bahan-bahana ogé hente ...

                                               

Ulén

Ulén téh nyaéta kadaharan has urang Sunda anu dijieun tina béas ketan bodas nu meunang nutuan. Ieu kadaharan téh ilahar dijieun di pilemburan minangka lalawuh keur maturan cikopi dina usum hujan. Ngolah Ulén bisa ku cara digoréng atawa dibeuleum. ...

                                               

Urab

Urab nyaéta kadaharan/kulinér tradisional nu dijieun tina rupa-rupa bahan sayuran. Kayaning pucuk sampeu, saladah cai, pucuk gedang, kembang gedang, jantung cau, peuteuy sélong nu geus kolot atawa gumading, gedang ngora, jeung sajabana. Tempo nga ...

                                               

Ényé

Ényé téh nyaéta salah sahiji kadaharan has Sukabumi nu dijieun tina parud sampeu. Ieu kadaharan sapaliwat mah jiga kicimpring atawa aya nu nyebut ogé opak. Wangunna buleud, leutik, ipis, jeung garing, sabab dipoé heula. Dijual ka konsumén mah bia ...

                                               

Ngaran urang Sunda

A Aa, Aang, Aca, Acah, Aceng, Acih, Adang, Agus, Ahmad, Ajat, Amat, Aming, Andung, Ara, Ai, Aidah, Asep, Adun, Ajang, Abo, Adah, Amar, Amir, Asta, Arry B Barnas C Cahya, Cecep, Cece, Cucu, Caca, Carya D Dace, Dadan, Dadang, Daman, Dana, Dani, Dan ...

                                               

Bebeletokan

Bebeletokan nyaéta ngaran pakarang kaulinan nu dijieun tina awi, ari pélorna dijieun tina kertas nu dibaseuhan, atawa siki jambu atawa kembang. Ieu kaulinan mangrupa kaulinan has urang Sunda. Ari urang Batawi jeung Jawa, nyebut bebeletokan téh ku ...

                                               

Gobag

Gobag atawa galah asin nyaéta salah sahiji kaulinan barudak anu dilaksanakeun ku dua kelompok, anggotana bisa tilu nepi lima urang. Ieu kaulinan biasana dipaénkeun di buruan atawa lapang anu lega, saumpamana di lapang biasana kudu nyieun garis heula.

                                               

Hong hongan

Hong hongan mangrupa salah sahiji kaulinan budak masarakat Sunda nu kiwari ampir tilem. Ieu kaulinan méh sarua jeung ucing sumput. Bédana, hong hongan mah maké tihang, minangka tempat cicingna nu néangan. Biasana dipaénkeun ku leuwih ti opat urang.

                                               

Lalandakan

Lalandakan téh nyaéta kaulinan nu niron-niron landak. Sangkan salah saurang "jadi landak", méméh prung téh ngarawih heula, ngawihan jalma nu rék dijieun landak téa. Réngsé dikawihan, landak téh sebrut ngudag ka ditu ka dieu. Nu diudag tingalicir ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →