ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36                                               

Pertempuran Bojong Kokosan

Pertempuran Bojong Kokosan nujul ka kajadian diserebuna kompoy tentara Inggris nu rék nguatan pasukanana di Bandung ku para pajoang Indonésia di Bojong Kokosan, Sukabumi. Ti taun 2004, pertempuran nu lumangsung ping 9 Désémber 1945 ieu dipiéling ...

                                               

Republik Indonesia Serikat

Républik Indonésia Serikat, disingket RIS, nyaéta hiji nagara federasi anu ngadeg dina tanggal 27 Désémber taun 1949 minangka hasil kasapukan tilu pihak dina Konférénsi Méja Bunder: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg, sarta Wal ...

                                               

Samudera Pasai

Samudera Pasai atawa bisa disebut ogé Kasultanan Pasai atawa Samudera Darussalam nyaéta karajaan monarki anu nerapkeun ajaran Islam pikeun kahirupan kanagaraan jeung pulitikna. Perenahna nyaéta di 15 km beulah wétan Lhokseumawe, Nanggroe Acéh. Ne ...

                                               

Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda mangrupa bukti otentik yén dina tanggal 28 Oktober 1928 ayana Bangsa Indonésia. Kaayaan dikaniaya jadi kasang tukang pikeun ngarojong pamuda nalika éta pikeun ngangkat harkat artabat hirup urang Indonésia. Rumusan Sumpah Pemuda ditu ...

                                               

Tilu A

Tilu A teh propaganda Kakaisaran Jepang salila Perang Dunya II mangrupa "Nippon Asia Pamimpin", "Nippon patron Asia" jeung "Nippon Lampu Asia". Gerakan Tilu A didirikan dina 29 Maret 1942. Pelopor Gerakan Tilu A mangrupakeun Shimizu Hitoshi. Gera ...

                                               

Vereenigde Oostindische Compagnie

Vereenigde Oostindische Compagnie VOC atawa Kongsi Dagang basa Inggris: the Dutch éast India Company nyaéta sarékat dagang nu dijieun ku pamaréntah Walanda kalawan alpukahna Pangéran Mauritz jeung Johan van Olden Barnevelt ngaliwatan otoritas jeu ...

                                               

Azawad

Azawad, kawanoh ogé salaku Nagara Merdika Azawad, nyaéta hiji wewengkon di Mali beulah kalér sarta ogé urut nagara nu teu diakuan, proklamasi kamerdikaan Azawad sacara sapihak dinyatakeun ku Gerakan Nasional Pangbébasan Azawad dina 2012 sanggeus ...

                                               

Jérman Nazi

Jérman Nazi atanapi Reich Katilu ngarah ka utamina jaman ti taun 1933 nepi ka 1945, nalika Adolf Hitler mingpin nagara Jérman alaku diktator jeung yebarkeun idéologi nasional-sosialisme. Reich nyaéta kecap basa Jérman pikeun "karajaan". Disebut k ...

                                               

Kakaisaran Romawi

Kakaisaran Romawi nyaéta jaman pasca-Républik ti peradaban Romawi kuna, dicirian ku wangun pamaréntahan otokrasi sarta kakawasaan wewengkon nu lega di Éropa jeung sadeukeuteun Méditérania. Dina ahir abad ka-3 Maséhi, Diocletian ngadegkeun sarta m ...

                                               

Karajaan Kadiri

Karajaan Kadiri atawa Kediri atawa Panjalu nyaéta karajaan anu ngadegna dumasar kana kajadian turun tahtana Raja Airlangga di taun 1041. Sangkan nyingkahan perang sadulur, karajaan Kahuripan dibagi jadi dua nyaéta Karajaan Kadiri nu diparéntah ku ...

                                               

Karajaan Kahuripan

Karajaan Kahuripan nyaéta hiji karajaan nu kungsi aya di Jawa Wétan nu diadegkeun ku Airlangga di taun 1009. Karajaan ieu diwangun minangka tungturunan ti Karajaan Medang nu runtag taun 1006. Taun 1042, Karajaan Kahuripan dibagi jadi dua nyaéta K ...

                                               

Karajaan Mataram (Hindu)

Medang Ageung nyaéta nami saurang karajaan anu nangtung di Propinsi Jawa Tengah di abad ka 8, teras dipindahkeun ka Jawa Wetan dina abad ka-10. Raja Karajaan ieu ditinggalkeun loba bukti sajarah dina bentuk prasasti sumebar di Jawa Tengah sarta J ...

                                               

Karajaan Sriwijaya

Sriwijaya nyaéta salah sahiji kamaharakaan maritim anu kungsi ngadeg di pulo Sumatera jeung loba méré pangaruh di Nusantara kalawan wewengkon kakawasaanna ti Kamboja, Thailand Kidul, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, jeung basisir Kalimantan. D ...

                                               

Kasultanan Utsmaniyah

Kasultanan `Utsmaniyah Agung, atanapi Kasultanan/Kakaisaran Turki, Nagara `Utsmaniyah Agung, atanapi Turki, Basa Turki Modéren: Osmanlı Devleti atanapi Osmanlı Imparatorluğu) nyaéta hiji kakaisaran/kasultanan Turki nu aya ti 27 Juli 1299 nepi ka ...

                                               

Kesultanan Demak

Kasultanan Demak atawa Karajaan Demak anu Karajaan Islam munggaran tur panggedena di basisir kalér Jawa. Numutkeun tradisi Jawa, Demak méméh Kadipaten ti Karajaan Majapahit, teras mecenghul salaku kakuatan anyar inherits nu legitimasi tina hebat ...

                                               

Cacandran

Cacandran asalna tina kecap candra hartina bulan atawa nataan. Cacandran mangrupa wangun rajékan, nyaéta tina kecap candra dirajék engang mimiti binarung ngararangkénan tukang -an, hasilna cacandran. Cacandran hartina panataan kana pasipatan temp ...

                                               

Pranata mangsa

Mangsa kahiji mimitina ti tanggal 21 Juni nepi ka 31 Juli, lilana 41 poé. Cicirénna: angin datangna ti kalér wétan, loba tatangkalan nu murag daunna, sato-sato laleutik kayaning jangkrik jeung sajabana endogna malegar, kaayaan hawa ti beurang kar ...

                                               

Uga

Dina kahirupan masarakat Sunda aya hiji kapercayaan parobahan sosial katut pulitik nagara mangsa pingburi téh lumangsung lantaran geus ditangtukeun ku ramalan para karuhunna. Éta kapercayaan téh sok disebut uga. Adimiharja, sakumaha nu dikutip ku ...

                                               

Anonim

Anonim nyaéta tanpa ngaran atawa teu kanyahoan ngaranna. Ieu hal dilarapkeun kana karya-karya atawa jieunan hiji jalma anu teu kanyahoan idéntitasna.

                                               

Babad Panjalu

Zaman depan di daérah Panjalu aya hiji karajaan anu diparéntah ku Prabu Boros Ngora, Sang Prabu kagungan dua putra nyaéta Radén Aryngewe kenti n Arya Kencana. Kalakuan éta dua raja téh béda pisan. Lanceukna, nyaéta Radén Arya Kemuning sifatna rad ...

                                               

Bangbalikan

Bangbalikan nyaéta Sisisndiran ti Banten Selatan jeung Sukabumi,atawa sacara leuwih khusus pikeun bagian kahiji dina bait sisindiran anu bahasa Indonesia disebat sampiran. Bagian kadua disebat "eusina". Bangbalikan ditembangan ku ronggeng jeung a ...

                                               

Baruang ka Nu Ngarora

Baruang ka Nu Ngarora nyaéta novél anu ditulis dina basa Sunda ku D.K. Ardiwinata. Ieu buku novél téh medal munggaran dina taun 1914, wedalan Balé Pustaka. Dina taun 1984 jeung 1986 aya wedalan édisi pamedal Rahmat Cijulang. Dina taun 2000an ka d ...

                                               

Campakawarna

Campakawarna nyaéta buku nu ditulis ku basa Sunda karya M. Natawiria. Ieu buku munggaran medal taun 1923 dina wangun citak ku penerbit di Weltevreden.

                                               

Carita pondok

Carita pondok atawa mindeng disingget minangka carpon nyaéta hiji wangun prosa naratif fiktif. Carpon téh mangrupa tarjamahan tina Basa Inggris nyaéta short story atawa nu basa Indonésiana cerita pendek. Wangun carita pondok nu aya dina sastra ma ...

                                               

Epik

Sacara historis,tina kaitanna jeung tradisi sastra Barat, anu di maksad ku épik téh nyaéta puisi naratif panjang sapertos Illiad jeung Odyssey. Cuddon nyebutkeun Gilgamesh salaku épik nu pang kolotna. Dina hubungan ieu épik sami jeung épos, jante ...

                                               

Etnografi

Étnografi, nyaéta tulisan anu patali jeung bangsa. Nurutkeun Cuddon anu mimiti dilakukeun ku Heredotus dina Histories anu aya patalina jeung masarakat Yunani jeung Mesir. Sacara umum dianggap salaku hasil catetan anu geus ngaliwatan panalungtikan ...

                                               

Guguritan

Guguritan nyaéta salah sahiji wangun puisi buhun nu dianggit maké aturan pupuh atawa dangding. Guguritan téh salah sahiji karya sastra anu diagungkeun waktu Mataram datang ka tatar Sunda dina abad ka-16. Jaman harita, pupuh téh mayuyu meumeujeuhn ...

                                               

Guna-guna

Guna-guna nyaéta buku nu ditulis ku basa Sunda karya Kijdsmeir Jr., C. Ieu buku munggaran medal taun 1930 dina wangun citak ku penerbit di Leiden-Batavia.

                                               

Guratmangsa Sastra Sunda

Gelarna pupujian nu dikawihkeun di pasantrén-pasantrén, dipirig ku terebang, jsté.

                                               

Kritik sastra Sunda

Kritik sastra asup kana kasusastran Sunda téh ngaliwatan urang Walanda ampir babarengan jeung wangun sastra moderen liana, saperti sajak, carita pondok, jeung novel. Wangun éséy mimiti gelarna dina sastra Sunda kira-kira dina mangsa taun 1930-an, ...

                                               

Panggung Wayang

Panggung Wayang mangrupa kumpulan carpon atawa antologi karya Aam Amilia. Dina Panggung Wayang, aya 50 carita pondok kalayan rupaning téma di antarana téma dunya rumaja, romantis, kritik sosial, détéktif, pikasieuneun, jeung banyol. Ieu antologi ...

                                               

Puisi sunda

Puisi nyaéta karangan anu basana dirakit pinuh ku wirahma, kauger ku wangun jeung diksi, ungkara kalimahna henteu lancaran atawa cara basa sapopoé. Puisi Sunda dina wangun heubeul aya: Nungawujud carita, hartina teksna dina wangun puisi tapi eusi ...

                                               

Sajak Sunda

Sajak nyaéta sastra wangun ugeran anu teu kauger ku patokan-patokan. Sajak henteu kauger ku jumlah padalisan dina sapadana, jumlah engang dina unggal pada atawa sora tungtung dina unggal padalisan upama rék nulis sajak kudu nangtukeun jejer milih ...

                                               

Frasa

Frasa nyaéta kontruksi gramatik anu diwangun ku dua kecap atawa leuwih anu teu prédikatif atawa ukur nyicingan hiji fungsi dina kalimah atawa runtuyan kecap. Anu dimaksud fungsi dina kalimah téh jejer, caritaan, udagan, jeung katerangan. Conto fr ...

                                               

Aseuk

Aseuk atawa asetik nyaéta alat tatanén anu dijeun tina leunjeuran dahan kai nu lempeng, dipaké pikeun nyieun logak/liang na taneuh kebon atawa huma anu geus siap ajang dipelakan ku binih sisikian. Sisikianna biasana mah anu sakali panén kayaning ...

                                               

Keris

Keris nyaéta ngaran pakarang kabangsaan, paranti nubles, sok dialus-alus dijieun perhiasan. Pakarang anu seukeut anu dijieun tina pamor atawa logam. Baheula mah keris jadi pakarang keur perang atawa gelut ngalawan musuh, tapi ayeuna keris leuwih ...

                                               

Kolanding

Kolanding nyaéta karanjang nu bisa digandong kalawan dipaké wadah daun entéh atawa kopi meunang metik. Kolanding ogé sok dipaké ngawadahan lodong leutik anu ditaplokeun kana lodong gedé, waktu rék mawa lahang meunang nyadap. Éta kagiatan dilaksan ...

                                               

Angklung

Angklung nyaéta alat musik tradisional Sunda nu dijieun tina awi, diulinkeun ku cara dieundeukkeun antukna ngahasilkeun sora nu ngageter dina susunan nada 2, 3, nepi ka 4 dina unggal ukuranana, boh nu badag atawa nu leutik. Laras nu dipaké angklu ...

                                               

Bajidoran

Bajidoran nyaéta salah sahiji kasenian rahayat anu mekar di daérah laut, kulon Jawa Barat hususna di daérah Subang jeung Karawang. Gending anu mirigna nyaéta sarupaning gamelan nu umumna ngagunakeun laras saléndro. Ieu kasenian mindeng digelarkeu ...

                                               

Bangréng

Bangréng nyaéta pangembangan tina seni "Terbang" sarta "Ronggéng". Seni terbang éta sorangan mangrupa kasenian anu ngagunakeun "terbang", nyaéta sarupaning rebana tapi badagna tilu kalieun tina pakakas rebana. Dimaenkeun ku lima pamaén sarta dua ...

                                               

Bangsing

Bangsing nyaéta waditra tiup anu hampir aya di Unggal daérah di Tatar Sunda. Ieu waditra sajenis jeung suling, dijieun tina awi tamiang anu miboga tujuh liang. Genep liang keur liang sora, sedengkeun hiji liang dipaké pikeun niup. Liang anu jadi ...

                                               

Beluk

Beluk nyaéta tembang Sunda wangun pupuh maké lagu buhun sorana ditarikeun sarta dikelewengkeun patémbalan biasana lalaki. Urang Sunda geus kasohor karukunanna lamun tatanggana aya nu orokan lilana noron 40 peuting waktuna ti bada Isa. Seni beluk ...

                                               

Burokan

Burokan mangrupa seni helaran nu populér pisan di Cirebon. Ceuk para senimanna, burokan ieu mimiti aya kira taun 1934, nalika saurang warga Désa Kalimaro, Kacamatan Babakan, nu ngaranna Kalil nyieun hiji kréasi anyar seni Badawang nyaéta mangrupa ...

                                               

Calung

Calung nyaéta pakakas musik Sunda anu mangrupa prototipe tina angklung. Béda jeung angklung, cara maénkeun calung mah ku cara nakol awi anu disusun nurutkeun titi laras pentatonik. Jenis awi pikeun nyieun calung lolobana tina awi wulung, tapi aya ...

                                               

Celempung

Celempung, nyaéta salah sahiji waditra tradisional Sunda daèrah Jawa Barat anu cara maénkeunana ditabeuh. Waditra ieu miboga pungsi sarua jeung kendang nyaéta miboga pungsi pikeun ngatur irama lagu. Wangun penyajian waditra Celempung biasana dise ...

                                               

Dogdog

Dogdog nyaéta alat musik anu disadakeun ku cara ditakol ku leungeun, wangunna buleud panjang rada ngaleutikan ka bagian handapna. Dijieunna tina kai golondongan nu diliangan. Di wewengkon Banten mah disebutna dodod, di Cisolok Sukabumi mah disebu ...

                                               

Gambang

Gambang nyaéta waditra anu sumber sorana tina wilahan kai sarta ancak ogé tina awi. Disadakeun ku cara ditakol maké panakol nu dicekel ku dua leungeun. Jumlah wilahanana ilaharna aya 18-20 siki. Nada ilaharna saléndro jeung pélog. Gambang pélog a ...

                                               

Gamelan Degung

Gamelan degung nyaéta gamelan has tradisional Jawa Barat hususna suku Sunda. Kecap degung asalna tina akronim Deg ngadeg ka nu Agung. Lian ti éta asal kecap degung tina kecap ratu-ratu agung atawa tumenggung, sabab jaman harita ieu musik dipikare ...

                                               

Gaok

Gaok mangrupa seni tradisional anu geus ngalaman singkritisme antara ajén-ajén budaya etnis Sunda buhun jeung budaya bernuansa islami anu dibawa ti cirebon. Di jero pintonan sok dimimitian ku bacaan Basmallaa sedengkeun basa anu ditepikeun nyaéta ...

                                               

Gembyung

Gembyung nyaéta ensambel musik anu diwangun ti sawatara waditra saperti tarompet anu mangrupa jenis kasenian bernafaskan Islam. Sanajan kitu, di lapang kapanggih sawatara kasenian Gembyung anu henteu ngagunakeun waditra tarompet. Seni tradisional ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →