ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31                                               

Gilgamesh

Gilgamesh nyaéta inohong pahlawan anu pangdipikawanohna dina jaman Mésopotamia kuno. Ieu inohong téh dianggap minangka raja sémi mitos ti Uruk. Sababaraha lalakonna kapanggih dina basa Akkadia, sarta nyaritakeun lalampahan hiji raja anu embung ma ...

                                               

Mayasura

Maya, atawa Mayasura mangrupa raja gedé anu ngawasa ras Asura, Daitya jeung Rakshasa di alam dunya dina mitologi Hindu. Manéhna ogé mangrupa arsiték mahér keur masarakat di alam handap. Manéhna ngawangun istana megah di Indraprastha. Manéhna gugu ...

                                               

Susanoo

Susanoo atanapi Susanoo, kalayan jujuluk Susano-o-no-Mikoto, nyaéta salah sahiji déwa dina mitologi Jepang. Anjeunna dipercaya janten déwa laut, angin sareng badai. Dina sababaraha literasi anjeunna ogé dijantenkeun déwa anu hébat ngajaga Kuil Ku ...

                                               

Tsukuyomi

Tsukuyomi atanapi Tsukuyomi-no-Mikoto nyaéta déwa anu disebat déwa bulan numutkeun kapercayaan agama shinto, Jepang. Dina buku Kojiki, anjeunna oge mangrupikeun salah sahiji tina tilu duduluran déwa, Amaterasu sareng Susanoo, anu nyéépkeun hirupn ...

                                               

Bérak

Bérak nyaéta hiji bahan anu dipaké pikeun ngarobah sipat fisik, kimia atawa biologi taneuh ku kituna jadi leuwih alus pikeun pertumbuhan pepelakan. Kaasup dina pengertian ieu téh méré bahan kapur jeung maksud pikeun ngaronjatkeun ph taneuh anu ma ...

                                               

Galengan

Galengan basa Indonesia pematang nyaéta taneuh disawah nu ngahaja dijangkungkeun saeutik paragi ngajaga cai sangkan bisa ngeueuman sawah. Galengan ogé bisa jadi wates hiji sawah jeung sawah nu séjénna, naha wates dina harti harta banda atawa wate ...

                                               

Gemuk

gemuk organik gemuk organik nyaéta gemuk anu sumber bahanna tina sarupaning urut tutuwuhan jeung anu bahanna ali ti alam gemuk non organik Aya sababaraha jinisna gemuk teh, aya gemuk organik jeung gemuk non organik.

                                               

Kebon

Kebon ; talun nyaéta sawidang lahan, biasana mah di tempat nembrak, nu diperlakukeun husus ku manusa, hususna keur tempat tuwuhna pepelakan. Harti kebon sipatna umum ku sabab lahan nu dipelakan tutuwuhan sacara liar ogé bisa disebut kebon, asal a ...

                                               

Kentang

Kentang nyaéta pepelakan ti séké sélér Solanaceae anu mibanda beutiwatang anu bisa didahar sarta disebut "kentang" ogé. Beuti kentang ayeuna geus jadi salah sahiji kadaharan poko anu penting di Éropa sanajan mimitina mah didatangkeun ti Amérika K ...

                                               

Suuk

Suuk ngaran beubeutian nu di pelak sikina, sok disebut ogé kacang taneuh;kaasup golongan kadaharan, diasakanana di kulub, disangray, katut cangkangna, di goréng sikina wungkul.

                                               

Logo

Logo nyaéta grafik tanda atawa lambang nu umum digunakeun ku pangusaha komersil, organisasi jeung individu keur ngabantuan sarta ngapromosikeun ka publik sacara instan. Logo nu hadé nyaéta logo nu murni grafik atawa eusina ngaran organisasi.

                                               

Babad Astana

Babad Astana nyaéta upacara tradisional dina raraga meresihkeun lingkungan nu aya di sabudeureun makam karamat Dalem Cikundul. Ieu upacara téh dilaksanakeun unggal 15 poé saméméh bulan Ramadhan jeung 15 poé saméméh Idul Fitri anu dipigawé ku masa ...

                                               

Beberesih Cikahuripan

Bebérésih Cikahuripan nyaéta upacara tradisional anu diayakeun pikeun meresihkeun sumber cinyusu Cikahuripan jeung Cikajayaan anu aya di sabudeureun makam Dalem Cikundul, kacamatan Cikalongkulon, Kabupatén Cianjur Cikahuripan nyaéta salah sahiji ...

                                               

Gamelan

Gamelan sacara étimologis asal kecapna tina basa Jawa nyaéta Gamel anu hartina nabeuh. Gamelan mangrupa pakakas musik tradisional anu tumuwuh di Daérah Jawa hususna Jawa Barat, gamelan dipaenkeun ku sababaraha jalma gumantung kana pakakas anu dip ...

                                               

Kupat

Kupat nyaéta kaolahan has Asia Tenggara maritim dijieunna tina bahan dasar béas nu dibungkus ku anyaman janur. Kupat sok mindeng kapanggih dina poé lebaran nalika umat Islam ngarayakeun réngséna bula Ramadhan. Kaolahan has anu maké kupat téh di a ...

                                               

Mitembeyan Panén Paré

Mitembeyan Panén Paré nyaéta salah sahiji upacara tradisional nu diayakeun ku masarakat patani di kampung Bojongsari, désa Pagelaran, Kacamatan Pagelaran, kabupatén Cianjur. Ieu upacara téh diayakeun nalika saméméh ngamimitian ngala paré di sawah ...

                                               

Nyalawéna

Nyalawéna asal kecap tina salawé hartina dua puluh lima. Nyalawé ngandung harti migawé pagawéan dina tanggal 25 bulan Islam di wewengkon basisir Apra, Sindangbarang, Kabupatén Cianjur. Dina éta mangsa, urang Sindangbarang biasana ngaleut ka muhar ...

                                               

Saptonan

Saptonan nyaéta salah sahiji warisan karuhun Kabupatén Kuningan, talari anu mangrupa pasanggiri kaparigelan dina naék kuda sarta ngasupkeun tumbak kana liang anu aya di handapeun ember anu digantung di luhur tempat anu geus disadiakeun ku panitia ...

                                               

Sukur Pesisiran

Sukur Pesisiran nyaéta upacara tradisional anu diayakeun ku masarakat pamayang basisir kidul hususna di wewengkon Cianjur kalawan maksud jeung tujuan minangka ugkapan rasa sukur ka Pangéran anu Maha Ésa kana ni’mat anu geus dibéré. Ieu upacara té ...

                                               

Tarling

Tarling mangrupa kasenian has ti wewengkon basisir wétan sagara Jawa Barat. Wangun kasenian ieu dina dasarna nyaéta pintonan musik, tapi dibiruyungan kalayan drama pondok. Ngaran "tarling" dicokot ti singgetan dua pakakas musik dominan: gitar aku ...

                                               

Tatarucingan

Tatarucingan dina basa Indonesia dipikawanoh ku istilah teka-teki. Kecap tatarucingan téh asal kecapna tina tarucing atawa turucing.

                                               

Tradisi tilawatan

Tradisi tilawatan nyaéta tradisi nu aya di masarakat désa Cikeléng, kacamatan Japara, kabupatén Kuningan miboga tradisi karuhun anu teu meunang dirempak. Tradisi anu geus turun-tumurun éta lamun dirempak bakal nimbulkeun mamala. Boh keur calon pa ...

                                               

Cingcowong

Cingcowong nyaéta salah sahiji Upacara ritual pikeun ménta hujan, ieu upacara dipigawé dina waktu Usum Halodo panjang ± 3 bulan tardisi mimiti Cingcowong atawa uapacara ritual ieu dipercaya ku masarakat hususna Kacamatan Luragung saban datang hal ...

                                               

Ngeuyeuk seureuh

Ngeuyeuk Seureuh nyaéta salah sahiji upacara nu dilaksanakeun sapoé saméméh prung diistrénan, pangantén awéwé didangdanan, halisna dikerik sangkan bérésih. Anu ngahiasna nyaéta hiji jalma ahli dina widang huas-hias anu dingaranan tukang hias

                                               

Pesta dadung

Pésta dadung nyaéta kasenian tradisional asalna ti Désa Legokherang Kacamatan Cilebak Kabupatén Kuningan anu hirup ratusan taun ka tukang. Sanajan dina lalampahanana henteu salancar kasenian talari séjénna. Tapi sesepuh désa henteu ngarep-ngarep ...

                                               

Pesta laut

Pésta Laut nyaéta tradisi anu dipigawé minangka kedalan sukur ka Pangéran Anu Maha Ésa anu geus méré berkah ka pamayang salila sataun. Aya ogé anu percaya lamun pésta laut minangka acara pikeun ménta kasalametan ti pamayang ka Nyi Roro Kidul. War ...

                                               

Rujak kanistrén

Rujak kanistrén nyaéta rujak nu disayagikeun mangsa upacara tingkeban sok disebut ogé tujuh bulanan. Rujak kanistrén dijieun tina tujuh rupa bungbuahan, ieu rujak dijual ku nukakandungan ka sémah sarta barudak nu ngahaja diondang saméméhna. Sémah ...

                                               

Sungkem

Sungkem nyaéta kecap pagawéan nyium tonggong leungeun, tuur, suku kolot tandaning hormat. Sungkem téh dilakonan nalika pangantén nyanghareup kolotna ogé kulawargana anu leuwih kolot ti dua kulawaraga pangantén, salaku tanda bakti jeung panuhun ka ...

                                               

Tingkeban

Tingkeban nyaéta asalna tina kecap" tingkeb” hartina tutup, maksudna awéwé anu keur ngandeg tujuh bulan teu meunang sapatemon jeung salakina nepi ka opat puluh poé sanggeus ngajuru, sarta ulah digawé anu beurat sabab kandunganna geus gedé. Anapon ...

                                               

Upacara Kasada Bromo

Nurutkeun carita, asal mula upacara Kasada lumangsung sawatara abad anu nu baheula. Dina mangsa pamaréntahan Dinasti Brawijaya ti Karajaan Majapahit. Sang permaisuri menang anak awéwé anu dibéré ngaran Roro Anteng, sanggeus nyanghareupan gefé san ...

                                               

Barter

Barter nyaéta kagiatan silitukeur barang antara individu/ kelompok jeung individu/ kelompok séjén didadasaran ku kamupakatan dua pihakanana. Ti jaman baheula, manusa satékah polah usaha pikeun nyumponan kabutuhan. Kabutuhan manusa mangsa baheula ...

                                               

Duit

Duit nyaéta hiji banda anu boga satuan itung anu biasana bisa dipaké pikeun alat mayar anu sah dinu sagala transaksi anu dilakukeun di salah sahiji wilayah nu tangtu. Sanajan kitu, tapi angger nu pokona mah sarua nyaéta banda anu biasa dipaké pik ...

                                               

Duit Logam

Duit logam atawa sok sakapeung disebut koin nyaéta logam anu dipaké minangka pakaka transaksi ékonomi jeung biasana dipedalkeun ku hiji pamaréntah. Ilaharna duit logam wangunna buleud sok sanajan teu salawasna kitu. Dina hiji duit logam biasana b ...

                                               

Dévisa

Dévisa nyaéta pakakas pembayaran luar nagari anu bisa ditukeurkeun ku duit luar nagari. Dévisa ogé diperlukeun pikeun ngaimpor barang sarta jasa, méré hibah, méré injeuman, mayar injeuman, sarta nyimpen modal di luar nagri. Fungsi utama dévisa ny ...

                                               

Kartu krédit

Kartu krédit nyaéta "duit plastik" anu dikaluarkeun ku bank pikeun alat pambayaran di tempat-tempat nu tangtu samisal jiga di hotél, réstoran, tempat rékréasi jeung sajabana. Kartu krédit boga sababaraha jenis, digolongkeun dumasar kagunaan jeung ...

                                               

Konsinyasi

Konsinyasi nyaéta hiji métode penjualan ku cara nitipkeun barang dagangan ka pihak séjénna pikeun dijual ku harga jeung persyaratan anu geus di tangtukeun saméméhna. Perjanjian konsinyasi eusina nyaéta naon waé anu mangrupa hak tur kawajiban dua ...

                                               

Koéfisién Gini

Koéfisién Gini mangrupa ukuran nu dimekarkeun ku statistikus Italia, Corrado Gini, jeung diumumkeun dina taun 1912 dina karyana, Variabilità e mutabilità. Koéfisién ini biasana digunakeun keur ngukur bébéda pamasukan jeung kabeungharan. Di sadaya ...

                                               

Modal

Modal nyaéta dana awal pikeun nyieun hiji pausahaan jeung sagala rupa kagiatanana sarta mangrupa bagian nu dipimilik ku nu boga éta perusahaan. Nurutkeun KBBI, modal téh nyaéta duit nu dipaké minangka poko pikeun dagang; harta banda nu bisa digun ...

                                               

Pajeg

Kawijakan ékonomi Monetary policy Bank séntral Money supply Standar emas Kawijakan fiskal Spending Deficit Debt Policy-mix Kawijakan perdagangan Tarip Trade agreement Kauangan Financial market Financial market participants Corporate Personal Publ ...

                                               

Pasar

1. Pasar monopoli. 2. Pasar monopsoni. 3. Pasar dina kaayaan persaingan. 4. Pasar dina kaayaan persaingan monopolitis.

                                               

Pasar Modal

Pasar modal sarua jeung pasar umumna, nyaéta tempat papanggihna antara nu ngajual jeung nu meuli. Dina pasar modal, instrumén didagangkeun dina dangka panjang, saperti saham jeung obligasi. Éta instrumén téh loba variasina, saluyu jeung kamekaran ...

                                               

Pausahaan Dagang

Pausahaan dagang nyaéta pausahaan anu kagiatan utamana néangan kauntungan tina hasil ngajual jeung meuli barang dagangan boh sacara tunai boh ngaliwatan transaksi nu sifatna krédit.

                                               

Pausahaan Jasa

Pausahaan jasa nyaéta hiji pausahaan anu kagiatan poko operasional usahana boga tujuan keur meunangkeun pendapatan atawa penghasilan ku jalan ngajualan jeung nyadiakeun jasa-jasa. Pausahaan jasa mangrupa pausahaan anu kagiatan utamana méré atawa ...

                                               

Warung

Warung nyaéta usaha leutik milik kulawarga anu wangunn mangrupa kios/ toko leutik atawa réstoran basajan. Warung téh bagian penting dina kahirupan sapopoé. Istilah warung aya ogé di Malaysia.

                                               

Ékonométri

Ékonométri sacara literatur hartina ukuran ekonomi, mangrupa cabang tina ékonomi nu maké metoda statistik keur diajar sacara empiris téori ékonomi jeung nu pakait. Ekonometri mangrupa kombinasi tina matematika ékonomi, statistik, statistik ékonom ...

                                               

Abrasi

Abrasi nyaéta kakurudna batuan nu disababkeun ku cai, és, atawa angin anu ngandung keusik. Abrasi ogé biasa disebut érosi gelombang laut ; érosi marin ; érosi basisir ; anu mangrupa prosés kakurudna basisir ku gelombang laut. Ayana abrasi biasana ...

                                               

Caah

Caah mangrupa kajadian surupna daratan alatan jumlah cai anu ngaronjat. Caah bisa lumangsung alatan mudalna cai anu kaleuleuwihan di hiji tempat alatan hujan badag, mudalna cai walungan, atawa mudalna situ atawa waduk. Di wewengkon anu gersang, t ...

                                               

Caah déngdéng

Caah déngdéng nyaéta cai nu datang ngadadak ngagulidag gedé kalawan henteu lumangsung lila. Caah déngdéng ilaharna dimimitian ku hujan gedé ti beulah girang, hujan nu ngagebrét ngabalukarkeun cai gedé ngagulidag ka susukan malidkeun naon baé nu k ...

                                               

Siklon Tropis

Siklon tropis nyaéta badai anu miboga kakuatan nu gedé pisan biasana datang dina usum panas jeung awal usum gugur. Ngaran lainna nyaéta hurricane, anu dicokot tina ngaran déwa di Karibia "Huracan" anu kacida jahatna. Sakumaha ngaranna, siklon tro ...

                                               

Sunami

Sunami hartina runtuyan galura / gelombang nu dihasilkeun nalika awak cai, misalna sagara ngalir sacara gancang dina jumlah/skala anu badag. Sunami ieu biasana mangrupa balukar ayana lini, longsor, gunung bitu, atawa tabrakan météorit. Anapon bal ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →