ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30                                               

Debus Garut

Debus Garut nyaéta salah sahiji kasenian tradisional rahayat Jawa Barat anu perenahna di Pameungpeuk Kabupatén Garut, ayana ieu kasenian téh dina abad ka-13 ku salah saurang inohong penyebar Agama Islam, nalika di daérah éta encan mikawanoh kana ...

                                               

Muay Thai

Muay Thai atawa Tinju Thai nyaéta seni béla diri ti Karajaan Thai. Muay Thai méh sarua jeung gaya béla diri ti Indocina, kawas pradal serey ti daérah Kamboja, Tomoi ti daérah Malaysia, lethwei ti daérah Myanmar jeung Muay Lao ti daérah Laos. Muay ...

                                               

Gambang Koromong

Gambang Koromong mangrupa musik tradisional nuasalna tibetawi,biasana sok aya tina tari congkek jeung lenong,ku masyarakat kenduri oge sok dipake dina acara khitanan atawa nikahan.alat musik na nyaeta koromong,kongahyang, jeung shukong mangrupa a ...

                                               

Gamelan pélog saléndro

Gamelan pélog saléndro nyaéta gamelan anu surupanna saléndro atawa pélog. Ieu gamelan sumebar hampir di sakabéh tatar Sunda. Gamelan saléndro atawa gamelan biasana pélog dipaké pikeun mirig pintonan drama, longsér, ubrug, domprét, tari, wayang go ...

                                               

Kabuki

Kabuki mangrupa seni téater tradisional sarta budaya pituin ti Nagara Sakura, Jepang, anu mibanda ajén seni luhur, ku lantaran Kabuki mangrupa seni téater anu ngagabungkeun antara nyanyi sarta nari. Cicirén ti Kabuki ieu téh nyaéta ti dangdanan a ...

                                               

Lais

Lais nyaéta kasenian anu mintonkeun kamonésan. Ari kamonésanana deukeut-deukeut kana akrobat. Ieu kasenian téh mangrupa salah sahiji pintonan rakyat di Jawa Barat anu mirip acrobat. Pintonan anu aya di masarakat Sunda tradisional tara leupas tina ...

                                               

Pilem

Film nyaéta gambar hirup, ogé mindeng disebut movie. Definisi pilem numutkeun UU 8/1992, nyaéta karya cipta seni sarta budaya anu mangrupa média komunikasi massa pandang-dengar anu dijieun dumasar asas sinema tografi kalayan direkam dina pita sel ...

                                               

Si Unyil

Si Unyil nyaéta tokoh karakter bonéka budak ciptaan Drs. Suyadi. Mimiti ngajumantara tanggal 5 April 1981, di Télévisi Républik Indonésia unggal poé minggu jam 8 isuk-isuk kalawan total épisode 603. Si Unyil hadir di layar télévisi dina mangsa sa ...

                                               

Sulap

Sulap nyaéta seni pintonan nu diminati ku sabagéan masarakat dunya, ku lantaran pintonan ieu bisa nimbulkeun rasa kapanasaran pamiarsana ku trik-trik nu dipintonkeuna. Sulap mangrupa gabungan ti sababaraha seni, di antarana seni tari, seni musik, ...

                                               

Topeng cirebon

Topéng Cirebon nyaéta kasenian pintonan anu asalna ti wewengkon Cirebon, Jawa Kulon. Di jero ieu kasenian téh kawengku aspék seni rupa, jeung musik, jeung seni gerak. Dina sakabéh perbendaharaan seni pagelaran Jawa Kulon, pagelaran topéng kaasup ...

                                               

Kawih

Kawih ari kawih asalna tina kecap kavy anu hartina sair. Kawih nyaéta rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama anu ajeg. Sakumaha ilaharna lagu, kawih kabeungkeut ku wiletan jeung témpo atawa ketukan. Nu matak k ...

                                               

Pupuh

Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda nu tangtu pola kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modérn, pupuh ilahar dipaké dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan k ...

                                               

Sekar gending

Sekar Gending atawa aya ogé anu nyebutkeun karawitan campuran nyaéta sekaran anu dipirig kalayan gendingan. Sawatara wangun sekar gending dina pagelaran karawitan dibagi dina sawatara bagian nurutkeun jalanana sekar dang ending, aya lima wangun s ...

                                               

Hadro

Hadro nyaéta salah sahiji kasenian nu ngadumaniskeun budaya Parahiangan jeung budaya Parsi, Arab. Pangaruh Arab katingali tina puisi solawatan nu dijadikeun syair lagu, sedengkeun unsur kasundaanana témbong tina tabeuhan jeung ibing nu dimaénkeun ...

                                               

Cai

Cai mangrupa hiji sanyawa kimiawi jeung molekul polar nu cair dina temperatur jeung tekenan baku. Cai mibanda rumus kimiawi H 2 O, nu hartina hiji molekul cai diwangun ku dua atom hidrogén jeung hiji atom oksigén. Cai bisa dipanggihan di ampir sa ...

                                               

Coklat

Coklat asalna tina siki tangkal coklat/ kakao. Mangrupa ngaran tangkal nu diarah buahna. Buah coklat bangunna lonjong saperti buah gedang, gedéna sedeng sagedé bitis, dieusi siki pirang-pirang sagedé-gedé kaléci jeung tiap siki dibulen ku leuleue ...

                                               

Hanaang

Hanaang atawa halabhab, nyaéta insting manusa atawa sato pikeun nginum. Rarasaan ieu mecenghul alatan kakurangan cai atawa ngaronjatna konséntrasi osmolit, contona uyah dina jero awak. Lamun cai dina jero awak turun ngahandapan hiji watesan, ataw ...

                                               

Humbut

Humbut nyaéta bagian pucuk kalapa anu geus dituar. Sanggeus kalapa dituar saterusna dipotongan kaina, mangka aya bagian pangpucukna anu ngora, uduh henteu teuas. Humbut mangrupa bagian luhur tangkal kalapa anu masih ngora kénéh, bahan dahan, daun ...

                                               

Inuman

Inuman ilaharna nujul kana sagala rupa cairan nu diteleg. Kecap ieu kadang-kadang dipaké keur harti nu leuwih heureut, keur inuman nu ngandung alkohol.

                                               

Lahang

Lahang nyaéta cai beunang nyadap tina dahan mayang tangkal kalapa atawa tangkal kawung. Lahang bisa langsung diinum ogé diolah pikeun nyieun gula beureum atawa cuka. Lahang dina basa Jawa disebut legen, di Pilipina disebut tuba, di Malaysia, di S ...

                                               

Oncom

Oncom nyaéta kadaharan tina kacang anu di- fermentasi -keun. Oncom mangrupa kadaharan has rahayat di Indonésia. Loba kamonésan tina oncom, di antarana oncom bisa jadi deungeun sangu ku jalan dipais, dibobotok, digoréng biasa, atawa dipasak jeung ...

                                               

Pangan

Pangan nyaéta zat naon baé nu ilahar didahar atawa diinum ku mahluk hirup. Istilah pangan ogé ngawengku inuman cair. Pangan mangrupa sumber utama énergi sarta mangrupa gizi pikeun sato, nu biasana sumberna ti sato ogé atawa ti tutuwuhan. Ulikan n ...

                                               

Filsafat

Filsafat sacara étimologis ngandung harti cinta kawijakan, tina basa Yunani philo jeung sofia. Kiwari, istilah ieu mibanda ambahan anu lega ngawengku pangaweruh atawa kawijakan ngeunaan zat fundaméntal ngeunaan hirup, paéh, harti, kanyataan, jeun ...

                                               

Filsuf

Nu teu dibéréndélkeun di luhur: The Presocratics -- Epicurus place after Aristotle --Hellenistic Philosophers -- Cicero -- Avicenna -- Sir Thomas Browne -- Francis Bacon -- Thomas Reid -- Dugald Stewart -- James Mill -- Rudolf Steiner -- Albert S ...

                                               

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche, filsuf Jérman. Nietzsche mangrupa salah sahiji ti tilu filsuf nu nolak Kritik der Reinen Vernunft Kant. Filsuf lianna nyaéta Karl Marx jeung Soren Kierkegaard. Élmu Nietszche katelahna perspektivisme. Anjeunna ahli filologi n ...

                                               

Bioskop

Taun 1900 Ayana bioskop kahiji di Indonésia teu bisa dipastikeun, bioskop permanen di Vitascope Hall, Buffalo, New York. Lamun di Amerika bioskop permanen kahiji lahir dina Oktober 1896, di Indonésia dina tanggal 5 Désémber 1900 film mimitian asu ...

                                               

Dadu

Dadu, asal kecap dadu tina bahasa Portugis Dado nu hartina 1. hiji wujud atawa badan nu panjangna, rubakna jeung luhurna, kubik. 2. sintir. Numutkeun Encyclopedia Britannica, dadu nyaéta barang leutik nu dijadikeun sarana pikeun maén judi jeung m ...

                                               

Kaulinan

Kaulinan nyaéta kagiatan rekréasi nu digawekeun ku saurang pamaen atawa leuwih, dina harti a) usaha pamaen keur meunangkeun kaulinan jeung b) sababaraha aturan ngeunaan naon anu bisa dipigawe ku pamaenna. Kaulinan dimaénkeun utamana keur karesep ...

                                               

Musik

Musik asal kecap tina basa Yunani," mousike” sedengkeun basa latinna,nyaéta" mousica”. Kecap" mousike” asalna tina kecap" mousa”, dina basa latin" musa”, basa Yunanina mah" mouskos”, Inggrisna" muse”. Jadi, tina kecap" musica” bijil wéh kecap" mu ...

                                               

Alat kesehatan

Alat kesehatan nyaéta Instrumen,apparatus,mesin dan/atau implan anu henteu ngandung ubar anu dipaké kanggo nyégah,mendiagnosis,ményembuhkeun sarta mehampangkeun panyakit,merawat jalmi udur,nyageurkeun kasehatan dina jalmi,dan/atau nyieun struktur ...

                                               

Apotek

Apoték nyaéta toko tempat ngaracik jeung ngajual ubar dumasal resép dokter sarta ngajual barang medis. minangka sarana panyaluran bebekelan farmasi nu kudu nyebarkeun ubar nu dibutuhkeun masyarakat sacara umum jeung ngarata. minangka sarana palay ...

                                               

Batu ginjal

Batu ginjal nyaéta batu-batu urine anu nyangkaruk sabada ginjal ngolah cairan.Leuwih loba deui ayana dina kandung kemih. Sabab utama kabentukna batu urine nu namoer nyaéta urin nu ngandung loba teuing zat nu jiga uyah atawa gara-gara uyah nu teu ...

                                               

Bobotoleun

Bobotoleun nyaéta penyakit kulit anu biasana nyayang di palebah dampal suku. Ieu penyakit disababkeun ku virus papiloma manusa. Ieu panyakit bobotoleun ilaharna mah tumuwuh dina kulit luar suku, keuneung, ramo-ramo suku, dampal suku jeung ramo le ...

                                               

BPOM

Badan Pengawasan Obat dan Makanan nyaéta mangrupa Lembaga Pamaréntah Non Departemen, nyaéta luyu jeung kaputusan Présiden Républik Indonésia Nomer 103 Taun 2001, nyaéta mangrupa lembaga pamaréntah pusat nu dibentuk pikeun ngalaksanakeun tugas pam ...

                                               

Cénang

Cénang ieu alatan ayana organisme piogenik anu ngainpéksi, nanah sorangan dihasilkeun tina campuran nektronik, baktéri, jeung getih bodas anu geus paéh. Mun katerap kasakit cénang awak ngarasa teu genah, sagigireun nyeri anu dirandapan dipalebah ...

                                               

Demam berdarah

Demam Berdarah hemorrhagic nyaéta kasakit anu disababkeun ku virus nu dibawa ku reungit. Istilah demam berdarah hemorrhagic kadang sok disebut ogé panyakit "megatkeun-tulang" sabab kadang nyababkeun nyeri sendi jeung otot nepi ka parna.

                                               

Jarawat

Jarawat atawa ewateun nyaéta kondisi abnormal kulit lantaran gangguan leuwihna produksi kelenjar minyak nu nyababkeun mepetna saluran folikel buuk jeung pori-pori kulit. Sakumaha anu geus ku urang uninga sadayana, yén jarawat téh muncul sanggeus ...

                                               

Kaligata

Kaligata atawa biduran nyaéta salah sahiji panyakit kulit anu teu keuna ka unggal jalma. Ngan ukur jalma-jalma nu tangtu nu bisa ngalaman ieu nyaéta anu dina jero getihna mawa bakat alérgi. Mungkin kolotna ogé aya nu sok ngalaman alérgi. Upama la ...

                                               

Narkoba

Narkoba atawa napza nyaéta obat/ bahan/ zat anu henteu kakolomkeun kana dahareun anu lamun diinum, diangseu, ditelen atawa disuntikkeun bakal aya pangaruhna, utamana kana uteuk jeung bakal ngalantarankeun kagumantungan. Akibatna uteuk robah daya ...

                                               

Pénisilin

Penisilin Inggris: Penicillin atau PCN nyaéta hiji kelompok antibiotik β-laktam anu digunakeun dina penyembuhan panyakit nu disebabkeun ku inféksi baktéri, anu biasana digolongkeun kana baktéri Gram positif. Penisilin bekerja ku ngahambat kabentu ...

                                               

Réaksi Jarisch-Heixheimer

Réaksi Jarisch-Heixheimer nyaéta salah sahiji réaksi dina tubuh anu disebabkeun ku lepasna éndotoksin tina mikroorganismé paéh sanggeus térapi ngagunakeun antibiotik. Réaksi ieu biasana kapanggih di jalma anu kaserang ku sababaraha panyakit, di a ...

                                               

Rématik

Rématik nyaéta panyakit anu nimbulkeun rasa nyéri dina otot atawa sendi anu ngalaman radang jeung pabengkakkan. Rématik ogè aya sababaraha jenis jeung bisa ngajangkit sendi anu aya dina awak. contona nyaéta Rheumatoid arthritis.

                                               

Sfigmomanométer

Sfigmomanometér atawa ténsiméter nyaéta alat anu diasupkeun kana mansét kantong hawa, digunakeun bareng jeung stétoskop keur ngukur tekenan getih dina arteri. Ieu alat diwengku ku bagéan anu digulungkeun kana leungeun luhur, dijieun tina karét be ...

                                               

Ubar

Ubar nyaéta hiji bahan atawa paduan bahan-bahan anu dimaksudkeun hsangkan bisa dipaké dina netepkeun diagnosa, nyegah, ngurangan, nyageurkeun panyakit atawa gajala panyakit, raheut atawa kalainan badaniah jeung rohaniah anu eunteup di hiji jalma, ...

                                               

Zat beusi

Zat Beusi nyaéta nutrisi anu miboga manfaat penting pisan keur awak pikeun ngawangun sel darah merah, anu satuluyna bakal mawa oksigén ka jero otot awak. Waktu lumpat otot leuwih gancang, sahingga ngabutuhkeun asupan zat besi anu cekap. Sumber - ...

                                               

BlackBerry

Blackberry salah sahiji mérek hp anu tadina dirancang husus pikeun komunikasi email. Blackberry dijieun ku RIM atawa Research in Motion. Blackbbery miboga jaringan wireless atawa nirkabel bisa pikeun ngaksés email atawa ngalakukeun kagiatan séjén ...

                                               

Internét

Dina harti umum, internét mangrupa jaringan komputer nu nyambungkeun sababaraha jaringan. Salaku hiji istilah nu mandiri, Internét mangrupa sistim komputer umum nu kasambungkeun sacara internasional ngagunakeun suite TCP/IP tina protokol komunika ...

                                               

Komunikasi

Komunikasi nyaéta proses tina parobahan inpormasi umumna ngaliwatan sistim tina simbol nu geus umum. "Elmu Komunikasi" nyaéta élmu akademik nu ngajarkeun ngeunaan komunikasi. Komunikasi nyaéta prosés anu ngamungkinkeun mahluk hirup pikeun silih t ...

                                               

Pérs

Pérs mangrupa lembaga sosial jeung wahana komunikasi massa pikeun ngalakonan kagiatan jurnalistik, saperti néangan, meunangkeun, mikaboga, nyimpen, ngolah jeung nepikeun informasi, boh dina bentuk téks, sora, gambar, sora jeung gambar, kitu ogé d ...

                                               

Surat

Surat nyaéta alat komunikasi anu ngagunakeun basa, sangkan informasi atawa warta bisa katarima ku nu maca. Ti jaman baheula nepi ka ayeuna jalma teu bisa leupas tina kapentingan jeung jalma lian boh nu aya di sabudeureunana, boh nu aya di jauhna. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →