ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24                                               

Layanan Talatah Singget (SMS)

SMS, singketan tina kecap-kecap basa Inggris Short Message Service, nyaéta hiji layanan anu dilaksanakeun ku hiji telepon mobil pikeun ngirim atawa nampa talatah-talatah pondok. SMS kawentar pisan di Eropa, Asia jeung Australia. Di Amerika Serika ...

                                               

Arus listrik bulak-balik

Listrik Arus bulak-balik nyaéta arus listrik di mana gedéna arus jeung arahna robah-robah bulak-balik. Béda jeung listrik arus saarah di mana arah arus anu ngocor henteu robah-robah nurutkeun waktu. Bentuk gelombang listrik arus bulak-balik biasa ...

                                               

Arus listrik saarah

Listrik arus saarah nyaéta kocoran arus listrik anu tetep ti poténsial luhur ka poténsial handap. Ilaharna ngocorna listrik ieu lumangsung dina hiji konduktor kawas kabel, tapi bisa ogé lumangsung dina semikonduktor, isolator, atawa ogé rohang ha ...

                                               

Réaktansi

Artikel ieu ngeunaan éléktronika. Keur artikel nu patali jeung "réaktif" atawa "réaktansi" dina widang kimia, tempo réaktivitas. Keur sawala ngeunaan konsép psikologi réaktansi, tempo réaktansi psikologi. Dina analisis rangkéyan atawa sirkuit lis ...

                                               

Trafo

Trafo nyaéta hiji alat listrik nu kagunaannana pikeun mindahkeun énérgi listrik ti hiji sirkuit ka sirkuit séjénna ngaliwatan gulungan-gulungan kawat anu babarengan diinduksi ku hiji médan magnét. Hiji trafo diwangun ku hiji inti biasana tina beu ...

                                               

Transistor

Transistor nyaéta parangkat sémikonduktor nu miboga tilu terminal, bisa digunakeun keur nguatkeun, nyaklar, nytabilkeun voltase, modulasi sinyal, sarta loba deui kagunaan séjénna. Transistor mangrupa blok wangunan dasar tina integrated circuit an ...

                                               

Térmistor

Térmistor nyaéta pakakas atawa komponén atawa sénsor éléktronika anu dipaké pikeun ngukur suhu. Cara gawé termistor nyaéta robahan harga résistansi lamun suhu atawa temperatur anu ngeunaan térmistor ieu robah. KEcap térmistor ieu mangrupa gabunga ...

                                               

Arkéologi

Arkéologi nyaéta élmu ngeunaan budaya manusa ngaliwatan "penemuan kembali", dokumentasi jeung analisis "material sisa", kaasup arsitéktur, artifak, biofak, sésa-sésa manusa, jeung landscape. Subbab séjén ti antropologi ngalengkepan papanggihan ar ...

                                               

Artifak

Artifak mangrupa hiji objék jieunan manusa nu boga sababaraha rupa makna budaya. Lamun anjeun manggih hiji vas abad ka-12, mangka éta mangrupa artifak dina mangsa éta. Nurutkeun kamus basa Indonésia, artifak dihartikeun minangka barang-barang sap ...

                                               

Manusa Purba

Manusa Purba nyaéta Manusa anu hirup rébuan taun ka tukang. Sacara umum manusa purba kabagi jadi 3 kelompok nyaéta Manusa Kera, Manusa Purba, jeung Manusa Modern. Manusa Purba anu geus kapanggih Fosilna nyaéta: Sinanthropus Pekinensis Sinanthropu ...

                                               

Albedo

Albedo nyaéta besaran anu digunakeun keur ngukur babandingan antara inténsitas cahya panonpoé anu nepi ka beungeut planét kalawan dipantulkeun deui ka angkasa. Albedo asalna tina basa latin anu hartina bodas. Albedo raket patalina jeung suhu sart ...

                                               

Astronomi

Astronomi, nu sacara étimologis hartina hukum béntang mangrupa élmu nu ngawengku panalungtikan jeung katerangan kajadian-kajadian nu tumiba di luareun Marcapada jeung atmosfirna. Astronomi ngulik sasakala, évolusi, sipat-sipat kimia jeung fisika ...

                                               

Béntang

Béntang téh hartina raga plasma di luar angkasa nu ngahasilkeun énergi tina fusi inti. Teu kawas planét, nu cahyana mangrupa pantulan, béntang mah mencarkeun cahya téh alatan panasna anu kacida. Sacara ilmiah, béntang didefinisikeun salaku bal pl ...

                                               

Inklinasi

Inklinasi nyaéta juru antara widang nu jadi acuan jeung widang nu diukur kadéngdékanana. Inklinasi umumna dipqké dina widang astronomi nu jadi hiji ti genep paramétér orbit dina elemén Képler nyaéta ékséntrisitas, aksis semimayor, inklinasi, jsté ...

                                               

Magnitudo mutlak

Magnitudo mutlak, magnitudo absolut atawa magnitudo intrinsik nyaéta magnitudo semu, m, mu bakal dipimilik hiji banda mun éta banda aya dina jarak 10 parsec atawa 32.6 taun cahya ti marcapada. Dina ngonvérsi, dipaké rasio nu mana unggal parobahan ...

                                               

Médium antarbéntang

Dina astronomi, médium antarbéntang nyaéta materi sarta kandungan énergi anu aya di antara béntang-béntang dina hiji galaksi. Béntang-béntang sorangan kabentuk di wewengkon ISM anu pangpadetna sarta tiis, sarta baris ngabeungharan ISM ku materi s ...

                                               

Météor

Météor nyaéta kawénéhanana jalur muragna météoroid kana atmosfir bumi, sawajarna disebut béntang murag. Météor dihasilkeun ku panas anu dihasilkeun ku tekenan ram dina waktu météoroid asup ka atmosfer. Météor anu pohara caang, leuwih caang batan ...

                                               

Néptunus

Néptunus nyaéta planét panglaérna lamun dilanglang ti Panonpoé. Néptunus mibanda jarak rata-rata jeung Panonpoé sagedé 4.450 juta km. Neptunus mibanda diaméter ngahontal 49.530 km sarta mibanda massa 17.2 massa Bumi. Période rotasi ieu planét nya ...

                                               

Pluto

Pluto nyaéta hiji planét leutik dina Surya Mandala. Saméméh 24 Agustus 2006, Pluto berstatus minangka hiji planét sarta mangrupa planét pangleutikna sarta panglaérna ti Panonpoé. Dina 7 Séptémber 2006, ngaran Pluto diganti jadi nomer waé, nyaéta ...

                                               

Filologi

Filologi asalna tina basa Yunani philein, nu hartina "cinta" jeung logos, "kecap". Filologi mangrupa élmu nu ngaguar ngeunaan naskah-naskah, ilaharna tina jaman buhun. Istilah Philologia mimiti dipaké kira-kira abad ka-3 SM ku sawatara ahli ti Is ...

                                               

Naskah Sunda

Naskah Sunda nujul ka karya tulisan leungeun nu ditulis sakurang-kurangna 50 taun ka tukang turta ngandung informasi anu patali jeung, atawa ditulis di Tatar Sunda, boh ditulis ku pangarang Sunda atawa pangarang ti wewengkon séjén dina kontéks Su ...

                                               

Tutur Bwana

Naskahna kiwari diteundeun di Perpustakaan Nasional kalawan nomor koleksi kropak 620. Ditulis dina 40 lambaran daun lontar ukuran 37.8 x 3.1 cm ngagunakeun aksara Sunda kuna jeung basa Sunda kuna. Naskah Tutur Bwana téh kaasup kelompok naskah Ban ...

                                               

Wawacan Carios Munanda

Wawacan Munanda ; Wawacan Carios Munada nyaéta hiji naskah anu eusina ngeunaan ayana rajapati di Residen Nagel di Bandung nu dilakukeun ku urang Cina ngaranan Munanda anu mana manéhna geus ngagem Islam. Ieu naskah mangrupa pieunteungeun mangrupi ...

                                               

Wawacan Damarwulan

Wawacan Damarwulan nyaéta wawacan anu nyaritakeun Puteri Brawijaya di Karajaan Majapahit anu ngaranna Déwi Kencana Wungu ngawaris tahta karajaan kalawan gelar Prabu Kanya Ayu Kencana Wungu. Kacaritakeun, Patih Kuda Laléyang katut para puterana an ...

                                               

Wawacan Umar Maya

Wawacan Umar Maya nyaéta hiji naskah anu medal hiji carita ngeunaan kahirupan Umarmaya, bojona, katut dua urang putrana. Diusir ku Raja Amir Hamzah balukar disangka ngaleungitkeun pusaka karajaan, dina ieu wawacan mintonkeun hiji lalakon ngeunaan ...

                                               

Analisis Fourier

Analisis Fourier, anu ngaranna nyokot tina ngaran Joseph Fourier anu ngawanohkeun Deret Fourier, nyaéta dékomposisi hiji sinyal kana sababaraha unsur panyusunna anu boga wangun fungsi-fungsi sinusoida nu masing-masing boga frékuénsi séwang-séwang ...

                                               

Analisis numeris

Analisis numeris nyaéta pangajaran algoritma keur pasualan-pasualan matematika kontinyu. One of the éarliest mathematical writings is the Babylonian tablet YBC 7289, which gives a sexagesimal numerical approximation of 2 {\displaystyle {\sqrt {2} ...

                                               

Komputasi

Komputasi at, 2007 September 07 Penyéarah Tiga Fasa Terkendali Berdasarkan semikonduktor yang digunakan dan variasi tegangan keluarannya, penyéarah tiga-fasa dapat diklasifikasikan menjadi: Penyerah tak terkendali. Penyéarah terkendali. Umumnya s ...

                                               

Big Bang

Dina kosmologi fisik, Big Bang mangrupa salah sahiji téori élmu pangaweruh anu ngécéskeun mekarna sarta wangun munggaran jagat raya. Téori ieu nganyatakeun yén jagat raya ieu kabentuk ku hiji bitu rongkah anu lumangsung kira-kira 13.700 juta taun ...

                                               

Nukleosintesis primordial

Dina kosmologi, nukléosintesis primordial atawa nukléosintesis Big Bang nujul kana produksi inti sajaba H-1, hidrogen normal, salila fase munggaran alam samesta, sawatara waktu sanggeus Big Bang. Dipercaya yén kajadian ieu boga tangungjawab kana ...

                                               

Daptar istilah linguistik

ablativus – ablaut – absolutivus – adjéktivus – advérbium – agens – afiks – afrikat – aglutinasi – aksara – aksén – aktan – akusativus – alfabét – alihaksara - alofon – alomorfem – alvéolair – anaforis – analisa – analogi – anaptiksis – anlaut – ...

                                               

Kandaga Kecap

Kandaga kecap nyaéta kumpulan sakumna kecap anu dipikaharti ku jalma pamaké hiji basa atawa sakumna kekecapan anu kamungkinan baris dipaké ku éta jalma pikeun nyusun kaliwan anyar. Kabeungharan kandaga kecap hiji jalma kalawan umum dianggap mangr ...

                                               

Psikolinguistik

Psikolinguistik ᮕ᮪ᮞᮤᮊᮧᮜᮤᮍᮥᮄᮞ᮪ᮒᮤᮊ᮪ nyaéta gabungan tina dua kecap psikologi jeung linguistik. Psikolinguistik nyaéta salah sahiji cabang kaélmuan kabasaan anu ngulik jeung nalungtik faktor-faktor psikologis jeung neurobiologis anu ngamungkinkeun m ...

                                               

Akar kuadrat

Dina matematik, akar kuadrat wilangan riil non-negatip x dilambangkeun ku x {\displaystyle {\sqrt {x}}} sarta ngagambarkeun wilangan riil non-négatip nu mangrupa kuadrat nyaéta x. Contona, 9 = 3 {\displaystyle {\sqrt {9}}=3} saprak 3 2 = 3 × 3 = ...

                                               

Algoritma

Algorit Séarch and enumeration. Many problems such as playing chess can be modélled as problems on graphs. A graph exploration algorithm specifies rules for moving around a graph and is useful for such problems. This category also includes the se ...

                                               

Aljabar

Aljabar mangrupa cabang tina bidang kaélmuan matématika nu kapanggih ku Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Ngaran aljabar sorangan dicokot tina basa Arab "al-jabr" nu mibanda harti hubungan atawa pakampungan. Aljabar bisa dihartikeun mi ...

                                               

Average

Dina matematik, aya loba métodeu keur ngitung average atawa central tendency tina hiji susunan n data. métodeu anu umum dipaké, jeung geus umum dijadikeun acuan keur ngitung the average, nyaéta arithmetic mean. Bisa dilongok table of mathematical ...

                                               

Balok

Balok nyaéta bangun rohang tilu diménsi anu dijieun ku tilu pasang pasagi bener atawa pasagi burung, kalawan sahenteuna sapasang ti antarana ukuranana béda. Balok anu dijieun ku genep pasagi bener disebut kubes.

                                               

Bunderan (élmu ukur)

Dina géométri Euklid, hiji bunderan nyaéta kumpulan sakabéh titik dina hiji widang dina jarak nu tangtu, anu disebut radius, ti hiji titik nu tangtu, anu disebut puseur. Bunderan nyaéta conto tina kurva nutup basajan, ngabagi widang jadi bagian j ...

                                               

Dérét Fourier

Dina matematika, Dérét Fourier misah-misahkeun hiji fungsi périodik jadi sajumlah fungsi basajan anu ngayunambing, nyaéta sinus jeung kosinus. Dérét Fourier diwanohkeun ku Joseph Fourier nu tujuannana pikeun ngajawab persamaan panas dina lambaran ...

                                               

Fungsi béta

Dina matematik, fungsi béta, mimitina disebut ogé integral Euler, nyaéta hiji fungsi husus nu dihartikeun ku B x, y = ∫ 0 1 t x − 1 − t y − 1 d t {\displaystyle \mathrm {B} x,y=\int _{0}^{1}t^{x-1}1-t^{y-1}\,dt} Fungsi béta nyaéta simétrik, harti ...

                                               

Fungsi gamma

Lambang Γz dumasar ka Adrien-Marie Legendre. Lamun bagéan réal tina wilangan kompleks z positip, mangka integral Γ z = ∫ 0 ∞ t z − 1 e − t d t {\displaystyle \Gamma z=\int _{0}^{\infty }t^{z-1}\,e^{-t}\,dt} pasti konvergen. ngagunakeun integral p ...

                                               

Hipotesa ergodik

Dina fisika jeung termodinamika, hipotesa ergodic nyebutkeun yen, dina periode waktu nu lila, waktu nu dipaké dina daerah nu sarua tina phase space microstates mibanda énérgi nu sarua jeung volume di éta daerah, contona keur sakabéh microstates n ...

                                               

Hukum Zipf-Mandelbrot

Hukum Zipf-Mandelbrot nyaéta power-law distribution dina ranked data, dipaké sanggeus Harvard linguistic professor George Kingsley Zipf nu ngusulkeun dina teks regularity, sarta mathematician Benoit Mandelbrot, no nga-generalisir. Distribution ke ...

                                               

Integral

This article deals with the concept of an integral in mathematical calculus. For other meanings of "integral" see integration. Dina kalkulus, fungsi integral mangrupa generalisasi area, massa, volume, sum, sarta total. Teu siga di prosés differen ...

                                               

Interpolasi Pareto

Interpolasi Pareto mangrupa métodeu interpolasi nonlinier keur manggihkeun median tina susunan data. Ilahar dipaké dina widang ekonomi keur ngagambarkeun analisa panghasilan. Anggapan nu dipaké yén data nuturkeun kurva nu disebut sebaran Pareto. ...

                                               

Interval (matematika)

Dina aljabar dasar, interval hartina hiji kumpulan nu ngandung sakabéh wilangan nyata antara dua wilangan nu disebutkeun, katut, bisa jadi, dua wilangan éta. Notasi interval nyaéta éksprési variabel nu kawengku dina hiji interval; misalna "5 < ...

                                               

Kernél (matematika)

Kecap kernel mibanda sababaraha harti dina matematik, kadang pakait jeung hal séjén, kadangkala heunteu. Di handap ieu sababaraha artikel ngeunaan kernel leuwih jéntré dina: kernel, kernel of a function.

                                               

Kuadrat Graeco-Latin

Kuadrat Graeco-Latin n × n nyaéta tabel nu unggal sel-na mibanda pasangan simbol, susunan simbol tina unggal dua set unsur n. éach pair occurs exactly once in the table. éach symbol in the two, not necessarily distinct, sets occurs exactly once i ...

                                               

Kurva Hubbert

Kurva Hubbert, ngaran nu dipaké keur ngahargaan ka géofisikis M. King Hubbert, mangrupa derivatif tina kurva logistik. Salah sahiji conto kurva Hubbert nyaéta: x = e − t 1 + e − t 2 = 1 2 + 2 cosh ⁡ t {\displaystyle x={e^{-t} \over 1+e^{-t}^{2}}= ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →