ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22                                               

Téténong

Téténong nyaéta parabot dapur paragi nyimpen rupa-rupa kadaharan dijieun tina awi nu dianyam, rupana buleud. Supaya kadaharan aman tina gangguan méong atawa ucing jeung tina sabangsaning sasatoan nu sok maling kadaharan di dapur lamun ditingggalk ...

                                               

Ububan

Ububan disebut ogé puputan nyaéta pakakas gosali paranti niup piruruh/parapén sangkan seuneuna tetep hurung. Baheula ububan dijieun tina tangkal jambé ku jalan dikorowék tengahna tuluy dipiceun jeroanana, kiwari biasana dijieun tina bahan séng an ...

                                               

Urek

Urek nyaéta useup atawa eluk anu ditalian maké kenur beunang ngagintir/ngarara dipaké pikeun nguseup belut, nguseup belut dina liangna disebut ngurek. Useup anu geus dipasang eupan diasupkeun kajero liang belut ku jalan digéré/dipuir-puir kenurna ...

                                               

Useup

Useup nyaéta hiji alat pikeun ngala lauk. Useup dijieun tina kawat waja anu ditikelkeun nepi ka ngeluk. Tungtungna diseukeutan kalawan maké ruruhit sangkan lauk anu nyanggut henteu bisa lésot deui. Useup dipaké ngala lauk gedé ogé lauk leutik, di ...

                                               

Wadah lauk

Jaman baheula tukang dagang lauk téh ngawadahan laukna kana buleng, ari dagangna aya nu di pasar, aya ogé anu dagang nguriling. Anu dagang lauk nguriling biasana bulengna dua wadah bari jeung ditanggung. Buleng dijieunna tina anyaman awi ngan sok ...

                                               

Baton

Baton nyaéta panakol panjang sajeung leungeun nu dijieun tina kayu, karét, palastik atawa logam. Ieu alat sok dibabawa ku pulisi, hansip jeung satpam pikeun pangamanan diri atawa pikeun pangamanan dina karusuhan. Kagunaan lianna nyaéta pikeun nga ...

                                               

Bedil

Bedil ; rifle ; Senapan nyaéta pakarang mékanik nu mibanda laras panjang. Bedil ogé nunjul kana pakarang témbak nu dijieuna mangsa baheula. Bedil bisa dipaké mun dieusian pélor nu sok disebut ogé amunisi, gedé jeung leutikna proyéktil gumantung k ...

                                               

Gada

Gada téh pakarang mintul, sajinis gegendir atawa panakol anu dibeungbeuratan bagéan tungtung luhurna, tujuanna hsangkan ngahasilkeun teunggeulan anu bedas. Gada biasana dijieun tina watang kai nu teuas jeung beurat, atawa dijieun tina logam, umum ...

                                               

Jara

Jara nyaéta jarum layar maké gagang, ari liang benangna deukeut seuseukeutna. Ngaput sapatu mun teu ku mesin sok ku jara. Ngaput maké jara unggal dicocogkeun liangna diasupan benang.

                                               

Kampak

Kampak mangrupa alat kuno jeung ubiquitous nu geus digunakeun mangrébu-rébu taun ka tukang keur nyeukeutan, meulah sarta motong kai, harvest timber, minangka senjata jeung simbul sérémonial atawa héraldik. Kampak loba wangun tur kagunaan hususna ...

                                               

Panah

Panah nyaéta pakarang anggang nu sistemna ngawengku pakakas paluncur jeung proyéktil. Pamakéan gondéwa jeung jamparing biasana ajang moro jeung pangperangan, malah dina pangperangan mah nyangkaruk dina sajarah karekam sarta ilahar di sakumna buda ...

                                               

Pedang

Pedang nyaéta sajnis pakarang seukeut tur panjang. Pedang bisa mibanda dua sisi seukeut atawa ngan hiji. Pedang biasana dijieun tina logam teuas saperti beusi atawa baja. Masing kitu aya ogé pedang anu dijieun tina emas anu dipaké minangka hiasan ...

                                               

Proyéktil

Proyéktil nyaéta hiji banda nu ditémbakkeun ka udara ku ngalarapkeun sawatara gaya. Dina sawangan umum mah, bal dina olahraga maén bal atawa kasti téh dianggap minangka proyéktil, ngan dina prak-prakanana mah lolobana proyéktil téh didesain minan ...

                                               

Ajug

Ajug nyaéta pangganjel damar sangkan caangna leuwih lega. Ajug bisa ogé disebut suku; tihang damar aya ajug nu ngahiji jeung damarna aya ogé anu misah, malahan ajug nunjul ogé kana barang séjén anu ngahaja dimangpaatkeu pikeun ganjel damar. Ajug ...

                                               

Akuarium

Akuarium nyaéta ruangan/tangki cai nu dipaké pikeun ngingon lauk hias anu sabagian atawa sakabéhna dijieun tina kaca. Akuarium biasana dianggo salaku hobi atawa usaha, boh skala leutik atanapi ageung. Ku sabab akuarium makhluk hirup aquatik, peng ...

                                               

Botol

Botol nyaéta hiji wadah biasana mibanda beuheung rada panjang jeung liangna leuwih leutik ti batan awakna. Sabalikna tina pelés/ stoples /kéler, paragi mukana béda saeutik ukurana ti batan awakna. Botol ilaharna dijieun tina kaca, taneuh liat, pl ...

                                               

Buyung

Buyung nyaéta barang garabah wadah cai atah. Wangun beuteungna méh buleud jeung palebah beungeunna leutik. Gedéna kira-kira sagedé beuteung jelema. Gunana buyung saperti kendi pikeun ngala cai, tapi aya ogé nu sok dipaké pabéasan.

                                               

Carangka

Carangka nyaéta wadah anu dijieun tina awi beunang nyasap. Wanguna kawas tolombong, pédah baé sasapan leuwing carang tur ilaharna dijieun tina kulit awi nu rada kandel. Dina wujudna, carangka mah leuwih basajan sasapan awi leuwih karandel jeung c ...

                                               

Centing

Centing nyaéta parabot dapur paranti ngawadahan uyah bubuk atawa gula bodas. Wangunna kawas emuk ngan mibanda tutup, bahanna dijieun tina taneuh tela beunang meuleum aya ogé nu dijieun tina keramik atawa kaca. Ilaharna centing ditunda teukeut haw ...

                                               

Garu

Garu nyaéta parabot tukang tani anu siga wuluku maké papan malang nu di handapna dihuntuan ku kai, ditarikna ku munding. Garu gunana pikeun ngaratakeun leutak bari sakalian ngumpulkeun jukut di sawah nu beunang ngawuluku. Ngaguguntur balong nu lo ...

                                               

Gayung

Gayung nyaéta sisiuk cai di kamar mandi. Umumna kamar mandi di tiap imah di Indonésia mah miboga gayung salaku pasangan tina bak mandi. Ieu gayung téh asalna mah sebutan umum pikeun sisieuk cai, kaasup dina nyebutkeun siwur. Ngan kiwari gayung té ...

                                               

Jarum

Jarum nyaéta parabot lembut tina beusi pikeun kupat-kaput. Wangunna panjang-leutik, tungtungna méncos. Panjangna kurang leuwih opat sénti.

                                               

Kasét

Kasét nyaéta wadah plastik kalawan pita magétik anu bisa muter tina hiji gelendong ka gelendong anu séjén. Asalna ti basa Perancis, nyaéta cassette anu hartina" kotak leutik”. Ti taun 1970 nepi ka 1990-an, kaset mangrupa salah sahiji format média ...

                                               

Kendi

Kendi nyaéta wadah paranti nendeun cai nginum, asalna tina taneuh liat anu wangunna buleud, beuheungna panjang. Kendi téh mangrupa barang gagarabahan pikeun wadah cai, biasana lamun cai ditendeun dina kendi osok jadi tiis. Biasana kendi osok dite ...

                                               

Koja

Koja nyaéta kantong beunang nganyam/ngajujut anu dijieun tina kulit kai beunang ngagintir atawa ngarara, dipaké paranti mawa barang anu henteu pati gedé. Koja dipakéna ku jalan disoréndangkeun kana taktak, baheula mah koja téh dimangpaatkeun pike ...

                                               

Korék api

Korék api atawa kerékan nyaéta parabot pikeun nyundut roko, ududeun, damar, lampu, jeung sajabana. Sok disebut ogé gerétan, kayu api, korék atawa kerék api. Eusi kerékan disebutna siki kerékan. Korék - Korék Api modérn dijieun alatan kapanggihna ...

                                               

Kuluwung

Kuluwung nyaéta solobong buleud anu dipaké pikeun ngocorkeun cai. Kuluwung ogé nunjul kana solobong tina bahan kai anu dipaké awak kendang, bedug, dogdog jeung waditra séjén anu wangunna kurang leuwih sarua. Kuluwung sok disebut ogé talang, dina ...

                                               

Kéler

Kéler atawa toplés wawadahan anu baku wangunna silinder atawa rada nyongcot, bahanna biasana mah dijieunna tina kaca, palastik atawa kramik. Ari liangna aya di bagéan luhur kalawan badag teu kawas botol nu liangna leutik, sarta aya tutupan nu bis ...

                                               

Kélé

Kélé nyaéta wadah paranti ngunjal cai bersih ti pancuran atawa tampian anu dijieun tina tangkal awi. Kélé mangsa dibawa bisa dijingjing bisa ogé disorén, sangkan babari mawana kélé dipasang tali pikeun nyorén atawa ngajingjing. Kélé wanguna kawas ...

                                               

Pengki

Pengki atawa sérokan mangrupa parabot basajan paranti ukat-akut, ungkat angkat, jeung mindahkeun matérial laleutik, kayaning taneuh, batu bara, batu split, salju, keusik, jeung sajabana. Ari di wewengkon sunda, ieu pengki téh ilaharna dipaké pike ...

                                               

Pipiti

Pipiti nyaéta wadah anu dijieun tina anyaman tangkal awi benang meulahan aripis wangunna segi opat, ilaharna pipiti dipaké ngawadahan sabangsaning sambara, uyah, sangu, lalawuh, jeung sajabana.

                                               

Poci

Poci nyaéta pakakas dapur paranti ngawadahan cai keur inumeun, bisa cai hérang, cai téh, kopi, jeung sajabana dina kaayaah panas atawa tiis. Poci dijieun tina taneuh tela, keramik, jeung logam, tukang nyieun poci disebutna panjunan.

                                               

Sirib

Sirib nyaéta prabot pikeun ngala lauk wanguna jaring pasagi. Sirib katelah ogé tangkul atawa anco ilahar dipaké ngala lauk di balong, situ, rawa, jeung susukan anu caina teu pati jero jeung nyéot. Saméméh dipaké, unggal juru jaringna dicantelkeun ...

                                               

Siwur

Siwur nyaéta parabot paranti nyiuk cai tina jero gentong, dijieunna tina batok kalapa anu dibeulahkeun luhurna, nepi ka wangunna buleud cekung. salah sahiji sisina dibéré panyekelan anu dijieunna tina awi atawa kai. Siwur umumna ditunda dina luhu ...

                                               

Tolombong

Tolombong téh nyaéta parabot rumah tangga anu dijieun tina anyaman tangkal awi beunang meulahan tur diipiskeun, ilaharna dipaké paranti ngawadahan paré, hui, jukut, dahareun, jeung réa-réa deui, mangsana dibawa tolombong téh biasana dikélék, disu ...

                                               

Téko

Téko nyaéta wadah cai anu bisa dijingjing ka mamana. Asalna tina basa Cina.Téko osok dipaké paranti nganteuran cai nginum biasana cai entéh, nganteuran ka jalma-jalma anu eukeur gawé di sawah atawa kebon jst. Téko biasana aya gagang paranti panye ...

                                               

Géologi rékayasa

Géologi rekayasa nyaéta pamakéan elmu géologi keur nalungtik kajadian géologis sarta solusi téhnis kana bencana geologis sarta masalah géologi séjén nu pakait jeung kahirupan. Géologi rekayasa nalungtik kayaan dina waktu "perencanaan", analisa da ...

                                               

Rékayasa

Rékayasa mangrupa aplikasi élmu pikeun nedunan pangabutuh manusa. Ieu kacumponan ku ayana pangaweruh, matematik, jeung pangalaman praktis nu diterapkeun kana rancang barang atawa prosés nu mangpaat. Praktisi rékayasa nu profésional disebut insinyur.

                                               

Simulasi

Simulasi nyaéta tironan tina sababaraha alat atawa tina kaayaan nu sabenerna. Percobaan simulasi dipaké keur ngagambarkeun kaayaan nu penting tina paripolah sistim sacara fisik atawa abstrak ku paripolah sistim séjénna. Simulasi dipaké dina sabab ...

                                               

Télékomunikasi

Telekomunikasi nyaéta pangiriman sinyal dina sahiji jarak pikeun tujuan komunikasi. Dina jaman baheula, telekomunikasi bisa ngalibetkeun digunakeunnana sinyal haseup, kendang, semafor atawa héliograf. Dina jaman modéren, prosés ieu ngalibatkeun p ...

                                               

1G

1G nyaéta singketan tina kecap-kecap basa Inggris "1st Generation wireless telephone technology" nu hartina téknologi telepon tanpa kabel generasi kahiji. 1G mangrupa standar telepon sélulér analog anu diwanohkeun dina taun 1980s sarta lumangsung ...

                                               

2G

2G nyaéta téknologi telepon nirkabel generasi kadua. Hal utama anu ngabédakeun 2G tina sistem telepon mobil lianna dina mangsa ka tukang, anu dingaranan 1G, nyaéta kanyataan yén sinyal radio anu digunakeun dina jaringan 1G ngagunakeun sinyal anal ...

                                               

3G

3G nyaéta standar katut téknologi telepon sélulér generasi-katilu, anu hadir saenggeus lahirna 2G. 3G téh dijieun dumasar kana kulawarga standar anu dikaluarkeun ku International Telecommunication Union hasil tina kagiatan International Mobile Te ...

                                               

4G

4G nyaéta istilah ieu umumna dipaké ngarujuk kana téknologi telepon sélulér. 4G dimekarkeun tina téknologi 3G. Ngaran resmi téknologi 4G ieu nurutkeun IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers nyaéta "3G and beyond".

                                               

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line, nu disingket ADSL, nyaéta salah sahiji wangun Digital Subscriber Line, téknologi komunikasi data anu bisa ngirimkeun data ngaliwatan kabel tambaga dina telepon publik nu leuwih gancang batan modem konvénsional ...

                                               

AMPS

AMPS, singketan tina kecap-kecap basa Inggris Advanced Mobile Phone System nyaéta standar sistem telepon mobil analog anu dimekarkeun ku Bell Labs, sarta sacara resmi diwanohkeun di buana Amérika dina taun 1983.

                                               

D-AMPS

D-AMPS, singketan tina kecap-kecap basa Inggris Digital Advanced Mobile Phone System, nyaéta wangun digital tina téknologi AMPS. D-AMPS mangrupa téknologi telepon mobil generasi kadua. Conto téknologi ieu nyaéta IS-54 jeung IS-136 nu dipaké di sa ...

                                               

Daptar Satelit Indonésia

Telkom geus ngapungkeun satelitna saprak taun 1968. Palapa B4 diapungkeun ku Bungin 2 dina tanggal 14 Méi 1992; lekasan dina bulan Méi 2003 Palapa A1 Palapa B2 Telkom-2 Palapa B2p diapungkeun dina tanggal 29 Maret 1987 Palapa B1 Telkom-1 diapungk ...

                                               

Digital

Kecap digital asalna tina kecap digit jeung digitus: kecap Latén anu hartina ramo lantaran ramo digunakeun pikeun itungan diskrit hiji, dua, tilu jeung saterusna. Kecap digital paling ilahar digunakeun dina komputer jeung alat éléktronik, hususna ...

                                               

Duplex

Dina komunikasi full-duplex, dua pihak anu silih komunikasi baris ngirimkeun informasi sarta nampa informasi dina waktu anu sarua, sarta umumna merlukeun dua jalur kanal komunikasi. Komunikasi full-duplex ogé bisa dihontal ku ngagunakeun téknik m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →