ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21                                               

Giribig

Giribig nyaéta pakakas keur moé paré, wangunna siga terpal/bilik ngan kembang anyaman leuwih leutik tur rékép nu dijieun tina anyaman awi. lamun teu dipaké, giribig biasana digulungan

                                               

Gunting

Taun 1761, Robert Hinchliffe nyiptakeun gunting modérn anu kiwari geus ngadunya. Warga Inggris Raya ieu ngarasa bakal leuwih praktis motong lamun pakakas potongna bisa diasupan ku ramo leungeun. Saterusna Hinchliffe muka warung pikeun ngajual gun ...

                                               

Istrikaan

Istrikaan nyaéta kotak beusi ti handapna rata pisan bangunna méh juru tilu, di luhurna aya tutupna maké panyekelan, sok disebut ogé pangléotan atawa panglicinan. Asal kecapna tina basa Walanda strijkizer nu miboga harti ngaleungitkeun kerutan baj ...

                                               

Jeujeur

Jeujeur nyaéta gagang tali useup anu dijieun tina tangkal awi atawa tangkal waregu beunang ngaraut. Awi pikeun bahan jeujeur kudu leuleus liat sangkan kuat melenting di mana disanggut lauk, jeujeur ilaharna dijieun tina bahan awi tali, baheula ma ...

                                               

Kaca

Salila rébuan taun, kaca dianggap minangka hiji hal pikeun ditempokeun. Kaca kapaké pikeun dekorasi sarta pikeun nyieun barang-barang berharga. Kaca jadi bener-bener kapaké lamun dianggap minangka hiji hal anu tembus pandang. Taya anu bener-bener ...

                                               

Kalo

Kalo yaéta pakakas dapur pikeun ngayak jeung misahkeun bagéan anu henteu dipikabutuh dumasar kana ukurannana. Dina kagunaan sapopoé kalo téh dipaké pikeun nyaring atawa ngayak: cipati, madu, minyak, tipung, jus buah, jeung sajabana. Kalo saringan ...

                                               

Kawat

Kawat nyaéta tali nu dijieun tina logam. Kawat mangrupa logam nu dibedol jadi nyarupaan benang atawa batang. Biasana barang ieu dipaké utamana pikeun méré bantuan struktural, saperti dina beton atawa pikeun ngalirkeun listrik, biasana kawatna dii ...

                                               

Kecrik

Kecrik, disebut ogé heurap nyaéta hiji pakakas anu dipaké pikeun ngala lauk jeung sato cai séjéna dijero cai. Tungtung kecrik sakurilingna dipasang pangbeubeurat tina timah anu diuntuy silih tumbu kawas ranté sangkan kecrik gancang teuleum kadasa ...

                                               

Kekeb

Kekeb nyaéta pakakas tina sasapan awi pikeun nuruban sangu mangsa diasakan dina sééng sangkan asak kalawan rata. Upama geus asak sanguna katémbong ngebul kaluar tina luhureun kekeb hartina sangu geus bisa dijait pikeun diarihan. Kekeb bisa ogé di ...

                                               

Kohkol

Kohkol atawa dina basa Indonésia mah disebut kentungan mangrupa salah sahiji waditra bisa dijieun tina awi atawa tina kai. Kohkol tina kai pangawakanna leuwih gedé katelah ogé borogodod, panjang kurang leuwih saméter nepika saméter satengah, bule ...

                                               

Korang

Korang aya ogé anu nyebut kempis nyaéta wadah lauk tina anyaman tangkal awi sok disorén kutukang ngala lauk. Mawa korang ku jalan ditalian anu dibeulitkeun kana cangkéng ukuran korang henteu leuwih gedé, paling gedé ogé sapingping kolot.

                                               

Kowi

Kowi nyaéta wadah kawas mangkok paragi meuleum logam: emas, pérak, beusi, alumunium, séng, beling, jeung bahan séjéna nepikeun ka lééh. Kowi dijieunna tina bahan taneuh tela, grafit, jeung bahan séjéna, Kowi kudu mibanda kakuatan mangsana dibeule ...

                                               

Kukumbul

Kukumbul nyaéta pakakas paranti nguseup anu mibanda kagunaan méré tangara kanu nguseup upama eupana aya nunyanggut, nangtukeun déét jeung jerona neundeun eupan di jero cai. Sangkan kukumbul bisa nangtung di cai, tungtungna kudu dibéré pangbeubeur ...

                                               

Kukuran

Kukuran nyaéta pakakas pikeun marud atawa ngerok daging kalapa péso kukuran buleud dijieun tina beusi, makéna ku jalan diputerkeun pésona maké pamuteran, kukuran diperenahkeun dina kuda-kuda tina kai atawa beusi, maksudna sangkan gampang mangsana ...

                                               

Lalandak

Lalandak disebut ogé gasrok nyaéta pakakas pikeun méré sihan hama jujukutan anu harirup dina sela-sela dapuran paré, wangunna kawas gilinding anu carucukan dijieun tina kai atawa beusi, cucukna dijieun tina beusi bisa ogé dijieun tina paku anu di ...

                                               

Lampu néon

Lampu néon nyaéta lampu listrik nu bangunna saperti songsong gedé dieusi gas néon. Néon nyaéta jinis gas nu lamun kasundut ku kawat listrik ruhay sok milu hurung. Sok aya lampu néon diparalat purilit dibangun aksara nepi ka kabaca, nu kitu biasa ...

                                               

Linggis

Linggis atawa nyaéta pakakas anu dijieun tina beusi buleud panjang kurang leuwih 60 cm ukuran buleudan beusina kurang leuiwih 3 cm tungtungna ngahaja digepéngkeun, linggis dipaké pikeun ngabantu nyokél hiji barang anu pageuh atawa beurat, saperti ...

                                               

Locéng

Locéng ; Genta atawa Bel nyaéta hiji pakakas sederhana anu dipaké nyieun sora pikeun tanggara. Wujudna ilaharna kawas pipa anu muka rubak ka palebah tungtung. Ari disadakeunana kujalan ditakol maké babandul, babandulna aya ngagantung dijero locén ...

                                               

Lulumpang

Lulumpang nyaéta ngaran parabot dapur paranti nutu atawa ngabebek bungbu, kopi, cabé, nipung, nyieun adonan, jeung sajabana. Lulumpang bisa dipaké atawa digunakeun di mana aya halu pikeun nutuna ku lantaran halu jeung lulumpang mangrupa sapasang ...

                                               

Nyiru

Nyiru nyaéta salah sahiji parabot nu wangunna buleud dijieun tina anyaman awi beunang meulahan ipis kalawan dianyam rapet sangkan maloncor lamun dipaké napi béas, paré, milihan kacang, jeung sajabana. Nyiru ogé ilahar dipaké tempat moé, saperti m ...

                                               

Padudan

Padudan nyaéta hiji pakakas pikeun udud daun bako, wanguna lonyod kawas endog gedéna sakeupeul diluhurna molongo tur ngalogak paranti neundeun bako seungeuteun, dikantét ku paranti ngenyot haseupna wanguna nirus/beuki leutik jeung ipis kana paleb ...

                                               

Pago

Pago nyaéta tempat anu wangunna kawas lomari paranti neundeun dahareun, masakan, jeung parabot anu dipernahkeunna di dapur. Maksudna sangkan henteu kakebulan atawa keuna kukokotor utamana tina gangguan saperti: Cucunguk, cakcak, beurit, ucing jeu ...

                                               

Paku

Paku nyaéta benda bunder panjang nu dijieun tina logam beusi nu ujungna lancip, funsina pikeun nempelkeun atawa ngahijikeun hiji tihang ka tihang séjén. Paku mimiti ditimukeun taun 1900 an di Newark, New Jersey, Amerika Serikat ku Edwin Moore sal ...

                                               

Palu

Kaca ieu eusina ngeunaan pakakas Palu. Pikeun guna lian ti Palu, tempo Palu disambiguasi Palu atawa martil nyaéta pakakas anu dipaké pikeun nakol hiji barang. Palu umumna dipaké pikeun maku, ngoméan hiji banda, nempa logam jeung ngancurkeun hiji ...

                                               

Parang

Parang nyaéta pakakas tatanén gunana pikeun nyacar jukut anu aya dina galengan, dipaké ogé pikeun ngababad tatangkalan anu ngarungkun saméméh ngolah hiji tempat anu loba reuma sangkan taneuhna bérésih tur gampang diolah jadi kebon atawa huma, par ...

                                               

Paron

Paron nyaéta balok beusi anu kuat paranti panahan/ talenan dina mangsa ngolah bahan tina beusi sangkan bisa dijieun wangun anu geus ditangtukeun. Beusi beunang manaskeun neupika beureum tuluy dipeupeuh maké palu dina luhureun paron. Nempo kana pa ...

                                               

Patik

Patik nyaéta parabot sarupa jeung kampak gedé tur maké gagang leuwih panjang, patik dipaké meulah atawa nuar tangkal kai Nuar tangkal kai pikeun ngabukbak leuweung pikeun dijieun lahan tatanén atawa ngala kai pikeun suluh atawa kaperluan séjéna, ...

                                               

Piruruhan

Piruruhan nyaéta tempat anu aya digosali dipaké pikeun meuleum beusi maké ruhak areng sangkan leuwih hipu mangsa diolah atawa diteukteuk. Beusi diasupkeun kana piruruhan anu geus dieusi ruhak areng anu ngagebur, areng hurung kalawan mayeng alatan ...

                                               

Porog

Porog nyaéta hiji alat/parabot anu dijieun pikeun néwak sasatoan liar, utamana sasatoan anu matak ngaruksak kana tatanén jeung ingon-ingon ku lantaran bisa ngabalukarkeun karugian. Porog dina wangunna bisa mangrupa kandang, jaring, lém/geutah leu ...

                                               

Posong

Posong nyaéta pakakas paragi ngala lauk, belut, jeung sato cai séjéna. wangunna kawas botol dijieun tina anyaman awi, dijerona diasupan eupanan sangkan lauk jeung sajabana leuwih kataji tuluy arasup kana liang posong anu wangunna kawas corong nya ...

                                               

Péso

Péso nyaéta parabot pikeun karat-keureut dijieunna tina beusi maké seuseukeut waja. Aya sababaraha jenis péso dumasar kana fungsina di antarana: Péso butik nyaéta péso nu gunana wungkul pikeun ngabutik kalapa. Péso raut nyaéta péso paranti ruat r ...

                                               

Ragaji

Ragaji nyaéta hiji pakakas anu dipaké pikeun neukteuk atawa meulah zat padet biasana kai, beusi, batu, plastik, és jeung sajabana. Dijieun tina beusi waja anu ipis, Aya ogé ragaji anu dijieun mangrupa ranté duanana mibanda huntu anu sareukeut.

                                               

Ranggap

Ranggap nyaéta pakakas dijieun tina anyaman awi paranti ngurungan hayam, sangkan henteu ngider jauh tur gampang néwakna, dipaké ngurungan hayam mangsa keur dipoyankeun bisa waé ngurungan hayam kumupu jeung indungna supaya henteu dipacok jeung dib ...

                                               

Ranjang

Ranjang nyaéta parabot anu aya di jero imah perenahna di pangkéng dipaké pikeun tempat saré atawa leleson ogé paranti diuk upamana keur aya dijero pangkéng, ukuran ranjang ilaharna disaluyukeun jeung kabutuhan, naha dipaké sorangan, duaan atawa l ...

                                               

Rantang

Rantang nyaéta panci nyusun anu diéntépkeun sangkan rékép katutup, pikeun wadah kadaharan nu miboga gagang. Éta gagang fungsina minangka pangait sarta ngagampangkeun nalika dijingjing.

                                               

Rawé

Rawé atawa jiret nyaéta tambang paranti néwak sato linghas, tali anu dipaké kudu kuat tur wedel ; rawé bisa ogé mangrupa useup beunang nalian tuluy ditalikeun deui kana tali atawa tambang dina tambang useupna ngagarantung leuwih ti hiji maksudna ...

                                               

Rimbas

Rimbas nyaéta pakakas anu gunana pikeun mapas kai, wangunna kawas kampak, gagangna maké kai, dijieun tina beusi anu dicampuran waja, dina kagunaan rimbas dipaké ogé pikeun mesék kulit kai saméméh diolah, rimbas téh diurangmah dijieun di gosali

                                               

Sair (pakakas)

Sair ᮞᮄᮁ nyaéta parabot tina anyaman paranti ngala lauk di walungan atawa kulah, dijieunna tina jaring nu maké tulang-tulang awi nu dibentuk semu lonyod maké gagang pondok. Aya ogé nu dijieun tina anyaman awi nu wangunna ampir sarupa jeung ayakan ...

                                               

Salang

Salang nyaéta tali paranti nanggung anu dicantélkuen dina tungtung rancatan dijieun tina kulit tangkal waru beunang ngarara, tuluy diuntun, dikantétkeun jeung tali anu séjéna nepika ngawangun salang anu bisa diteundeunan barang anu baris di tangg ...

                                               

Salumbat

Salumbat nyaéta pakakas paranti mesék kalapa, diwangun tina beusi atawa tina ruyung kawung wangunna méncos, seukeut tur panjang sangkan gampang ditancebkeun kana tapas kalapa mangsana mesék atawa ngalaan tapasna.

                                               

Sangrayan

Sangrayan nyaéta pakakas pikeun nyangray: ngagoréng atawa ngasakan olahan dina tempatna bari henteu maké minyak sangrayan kudu dijieun tina bahan anu kuat jeung kandel bisa waé maké bahan tina beusi, almaniem atawa taneuh tela sababaraha rupa kad ...

                                               

Sapu

Sapu nyaéta alat atawa pakakas anu digunakeun pikeun méré sihan runtah. Lian ti éta numutkeun Kamus Basa Sunda, sapu nyaéta parabot paranti bebérésih di antarana miceun runtah atawa kokotor séjén; nyapuan pakarangan, jalan, makam, imah jeung lian ...

                                               

Sentég

Sentég nyaéta pakakas anu dipaké pikeun néwak beurit.Urang Lampung nyebut kana senteg téh gerubing atawa sebeti.Sentég ilaharna dipaké néwak beurit anu aya di imah, beurit sawah jeung beurit kebon biasana diracun atawa ngahaja diboro babarengan m ...

                                               

Sikup

Sikup atawa singkup nyaéta pakakas utama pikeun ngali, nu fungsina kawas pacul tapina lempeng - jeung deuih biasana mah leuwih heureut jeung kurang melengkung tinimbang jeung pengki mah sarta panyekelanna panjang. Sikup téh baheulana mah dijieun ...

                                               

Sugu

Sugu nyaéta pakakas anu dipaké pikeun ngaratakeun kai sangkan leuwih lemes, hadé katempona, tur masekon. Biasana kai anu kudu disugu heula saperti beunang ngaragaji, kai korodok, séké kai, kandel teuing, sambungan jeung sajabana éta kudu disugu h ...

                                               

Sungkal

Sungkal disebut ogé burujul mata bajak nyaéta pakakas tatanén tina beusi perenahkeun ditapelkeun dina wuluku paranti nyungkalkeun taneuh sawah, kebon, atawa huma sangkan henteu ngeumpeut jeung taneuh leuwih subur mangsa dipelakan ku lantaran tane ...

                                               

Séndok

Séndok nyaéta parabot pikeun ngeuhapkeun kadaharan, dijieunna aya nu tina barang logam, aya ogé nu dijieunna tina awi jeung kai atawa ruyung. Ogé aya séndok nu dijieunna tina palastik anu dirarancang sangkan dipaké ngan sakalieun tuluy dipiceun. ...

                                               

Tampolong

Tampolong spittoon téh nyaéta hiji wadah anu dipaké tempat miceun ciduh nyiduh/ngaludah, utamana dipaké pikeun anu resep ngalemar/nyeupah nyirih sangkan henteu hésé mangsa nyiduhkeun ciseupah anu ngabulaéh beurem. Tampolong ogé disayagakeun keur ...

                                               

Tarajé

Tarajé nyaéta panétéan paranti naék jeung turun dijieun tina awi, kai, logam, jeung sajabana. Tarajé kudu kuat mangsa narima beurat awak anu naékanna, kudu saimbang jangkung sawaréh, jeung kudu bisa dicepengan.

                                               

Tatah

Tatah nyaéta pakakas patukangan mangrupa potongan beusi nu seukeut tungtungna pikeun ngaliangan atawa ngukir barang teuas kayaning kai, batu, atawa logam. Panyekelna dijieun tina kai atawa logam nu tungtungna mintul supaya bisa ditakol ku palu. D ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →