ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Hasan Mustapa

Haji Hasan Mustapa, Musthafâ bin Utsmân al-Qarûthî al-Jâwî atawa kawentarna Panghulu Haji Hasan Mustapa, ulama sakaligus sastrawan Sunda ahir abad ka-19/awal abad ka-20.

                                               

Hompilah

Hompilah nyaéta kawih paranti milang saméméh prung maén ucing-ucingan. Aya di sababaraha tempat atawa wewengkon séjén mah disebutna téh eméng-eméngan. Anu ngarawih téh bari seuseurian sakapeung mah sok bari heureuy, ulin barudak téa tara aya nu s ...

                                               

Iblis

Iblis nyaéta tiap-tiap anu durhaka ti golongan jin hungkul lain ti golongan manusa atawa sato. Jin dina Quran, Alloh swt nyebutkeun sababaraha kali kecap jin. Malahan mah aya hiji surat anu secara khusus ngabahas ngeunaan jin jeung dingaranan sur ...

                                               

Jin

Jin nyaéta sacara harfiah ngandung harti hiji hal anu miboga konotasi nyamuni atawa teu katingali. Dina Islam jeung mitologi Arab pra-Islam, jin nyaéta salah sahiji mahluk anu henteu katingali jeung diciptakeun tina seuneu. Jadi jin nurutkeun bas ...

                                               

Jénglot

Jénglot nyaéta hiji mahluk anu hirup jiga manusa nu dipercaya ku masarakat mibanda kakuatan goib jeung awakna leutik, pendék pisan kira-kira ukuranna teu leuwih ti 12 cm sakeupeul leungeun atawa sarua jeung jangkungna siku leungeun manusa, huntu ...

                                               

Kabuyutan Ciburuy

Kabuyutan Ciburuy nyaéta situs anu dilindung ku pamaréntah provinsi, minangka cagar budya. Perenahna aya di handapeun Gunung Cikuray perenahna di Désa Pamalayan, Kacamatan Cigedug. Jarakna kurang leuwih 23 km ti kota Garut. Mangrupa situs titingg ...

                                               

Kampung adat Cireundeu

Kampung adat Cireundeu nyaéta hiji kampung nu ayana di lamping Gunung Kunci, Gunung Ciménténg jeung Gunung Gajahlangu. Sacara administratif mah perenahna téh di Kalurahan Leuwigajah, kacamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Teu jauh ti Tempat Pembu ...

                                               

Kampung Naga

Kampung Naga nyaéta hiji kampung tradisional anu aya di kampung Néglasari Kacamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Kulon. Ngaranna Naga sorangan rada anéh, sabab sakumaha urang terang naga mangrupa ciri kabudayaan Cina. Samentara di ieu Désa ...

                                               

Kampung Pulo

Kampung Pulo mangrupa ngaran hiji kampung adat leutik di wewengkon Désa Cangkuang, Kacamatan Lélés, Garut. Kampung Pulo, numutkeun kapercayaan masarakatna, dimimitian ku hiji tokoh nu disebut Arif Muhammad kuburanana aya gigireun Candi Cangkuang, ...

                                               

Kawih kaulinan

Kawih Kaulinan nyaéta kakawihan barudak atawa kawih murangkalih, mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun ku barudak bari arulin, boh dilakukeun di jero imah, boh di luar upamana di buruan keur kaayaan caang bulan, atawa di tempat lianna t ...

                                               

Kongrés Basa Sunda

Kongrés Basa Sunda, disingkat KBS, mangrupa kongrés pikeun nyawalakeun rupa-rupa hal anu pakait kana kamekaran jeung kajembaran basa Sunda. KBS diayakeun ku alpukahna Lembaga Basa jeung Sastra Sunda. Kiwari, KBS geus diayakeun 10 kali, di antaran ...

                                               

Kujang

Kujang nyaéta hiji pakarang nu mandiri nu asalna ti wewengkon Sunda. Kujang munggaran dijieun kira-kira abad ka-8 atawa ka-9, dijieun tina beusi, waja sarta bahan pamor, panjangna kira-kira 20 nepi ka 25 cm sarta beuratna kira-kira 300 gram. Kuja ...

                                               

Kuntilanak

Kuntilanak dina basa Malayu hartina puntianak, pontianak nyaéta awéwé nu keur kakandungan tuluy maot saacan ngalahirkeun. Kuntilanak digambarkeun salaku awéwé anu geulis jeung bolong tonggongna biasana sok nyingsieunan masarakat, ciri ayana kunti ...

                                               

Kusnadi Harjasumantri

Kusnadi Harjasumantri téh ahli hukum lingkungan hirup, kungsi jadi réktor UGM. Prof.Koesnadi mangrupa sosok inteléktual anu paduli pisan kana kabudayaana sorangan. Sanajan kapakarana kana widang hukum lingkungan. Tapi anjeunna sacara terus-terusa ...

                                               

Kuyang

Kuyang nyaéta mangrupa siluman nu ngawujud sirah manusa ku eusi awakna anu napel euweuh kulitan jeung awakna anu bisa ngalayang pikeun néangan getih orok.Ieu mahluk kasohor di masarakat Kalimantan,Kuyang sabenerna nyaéta manusa anu nganut ajaran ...

                                               

Longsér

Longsér nyaéta salah sahiji kasenian nu méntaskeun carita nu miboga nilai-nilai luhur nu raket jeung kahirupan masarakat. Nilai-nilai nu aya dina carita longsér téh bakal dipangaruhan ku jejer nu geus ditangtukeun. Longsér diwangun ku sababaraha ...

                                               

Luncat tali

Luncat tali nyaéta kaulitan ngaluncatan tali anu dicekelan ku duaan. Talina saeutik-saeutik diluhurkeun. Dipaenkeun ku 3 urang-leuwih maké tali nu panjang, biasana tina bahan nu leuleuy liat sangkan teu ngabahayakeun atawa tisaringked. ku lantara ...

                                               

Léak

Léak mangrupa salah sahiji ajaran élmu kabatinan nu aya di Bali. Sabenerna mah ajaran léak Bali téh hiji ajaran nu tujuanana pikeun nulungan jalma nu keur susah. Ngan satuluyna digunakeun ku jalma-jalma nu teu miboga tanggungjawab pikeun ngajahat ...

                                               

Manglé (majalah)

Manglé atawa Majalah Manglé nyaéta salah sahiji majalah basa Sunda nu ngadeg di Bogor, 21 Nopémber 1957. Nu ngadegkeunana di antarana Oeton Moechtar, Rochamina Sudarmika, Wahyu Wibisana, Sukanda Kartasasmita, Saléh Danasasmita, Utay Muchtar, jeun ...

                                               

Mashudi

Letjen. TNI Purn. DR. HC Mashudi, inohong nasional Indonésia nu ngamimitian karirna dina widang militér. Kungsi jadi Gubernur Jawa Kulon périodeuu 1960 - 1970, Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS, icikibung dina rupa-rupa widang: ...

                                               

Meuncit Reungit

Meuncit reungit nyaéta kawih kaulinan barudak anu dikawihkeun bari siduru atwa kabeneran aya nu keur ngadurukan sampah boh kolot boh budak deui nu keur ngadurukanna mah, tempatna di buruan imah atawa tukangeun imah nu lega jauh ti imah tatangga s ...

                                               

Méméd Sastrahadiprawira

Radén Méméd Sastrahadiprawira pangarang Sunda paling produktif dina jamanna. Anjeunna sakola di HIS, diteruskeun ka OSVIA. Satamatna ti OSVIA, anjeunna jadi mantri pulisi di sawatara tempat, terus jadi camat Bojongloa jeung TB Bandung. Panengah t ...

                                               

Neneng

Dimimitian tina kecap" ra” anu hartina pohara atawa punjul sarta kecap" hadian” anu hartina "manusa nu boga haté mulya", karuhun urang Sunda jeung urang Jawa nyieun gelaran" rahadian” pikeun ménak. Satuluyna, sawatara generasi saterusna, kecap" r ...

                                               

Ngadu kaléci

Kaulinan ieu paling henteu kudu dimaénkeun ku duaan. Dibutuhkeun kaléci pincian pikeun maénkeunana. Hiji pincian pikeun pamatah nu séjéna pikeun mayar mun éléh. Ngadu kaléci perlu lahan nu rada lega. Paling henteu saukuran lapangan poli atawa sat ...

                                               

Néndén

Dimimitian tina kecap" ra” anu hartina pohara atawa punjul sarta kecap" hadian” anu hartina "manusa nu boga haté mulya", karuhun urang Sunda jeung urang Jawa nyieun gelaran" rahadian” pikeun ménak. Satuluyna, sawatara generasi saterusna, kecap" r ...

                                               

Oray-Orayan

Oray -orayan nyaéta kawih kaulinan anu sok dihaleangkeun nalika barudak rék ulin ucing-ucingan, biasana saméméh prung ulin, barudak sok silih cekel heula taktak. Nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana jeung saterusna tuluy maju ka kénca ka katuh ...

                                               

Paciwit-ciwit Lutung

Paciwit-ciwit lutung nyaéta kaulinan barudak sunda anu dilakukeun ku awéwé atawa lalaki, tilu urang atawa opat urang, bisa ogé leuwih pikeun barudak nu geus gedé mah. Carana siliciwit tonggong dampal leungeun, nyusun ka luhur bari ngawih paciwit- ...

                                               

Pacublak-cublak Uang

Pacublak-cublak uang nyaéta kawih kaulinan anu dikawihkeun babarengan bari dariuk nu saurang nangkuban tujuanana pikeun teteguhan, biasana barang anu jadi teguhanna téh nyaéta karikil atawa sisikian disumputkeun dina leungeun salah saurang budak ...

                                               

Palasik

Palasik nyaéta hiji jalma anu katingali normal ngan manéhna resep nyedotan getih, utamana getih barudak leutik. Cara nyedot getihna teu jiga vampir, tapi ngagunakeun barang-barang saperti sapu, gunting. Ciri-ciri éta jalma biasana teu miboga sihu ...

                                               

Parebut sééng

Parebut sééng nyaéta kasenian has Cimandé, Kacamatan Caringin, anu baheulana sering ditampilkeun dina acara kawinan. Dina éta kasenian, para jawara silat Cimandé ti pihak lalaki nyobaan ngarebut sééng nu aya di pihak awéwé. Seni parebut sééng man ...

                                               

Paribasa

Paribasa, numutkeun Kamus Umum Basa Sunda beunang LBSS, nyaéta" ucapan matok, saeutik patri, nu mangrupa siloka lakuning hirup saperti Mapatahan ngojay ka meri, Moro julang ngaleupaskeun peusing, jste.”

                                               

Pelak cau

Wangenan/Pengertian: Pelak cau nyaéta kaulinan nangkeup tihang imah ku sababaraha urang pauntuy-untuy. Aya hiji nu kudu nyobaan ngabetot budak ti nu pangtukangna sina leupas. Cara maenkeunna: Cara ulinna hiji budak biasana nu pangkuatna nangkeup ...

                                               

Pim-pom Pilem

Pim-pom pilem nyaéta kawih kaulinan anu tujuanana pikeun ngundi. Biasana aya pamingpinna ti salah saurang barudak dipilih anu panggedéna, cara maénna pamingpin ngeupeulkeun leungeun anu kénca tuluy dikatengahkeun. Barudak séjénna anu ngarariung n ...

                                               

Pocong

Pocong nyaéta hiji jurig anu wujudna pocong, atawa di Malaysia ieu jurig téh kasohor ogé salaku jurig bungkus sabab awakna buni ku lawon bodas. Ngan ayeuna gambaran pocong téh geus rupa-rupa variasina, aya nu ngomongkeun yén pocong miboga beungeu ...

                                               

Pérépét jéngkol

Pérépét jéngkol nyaéta kaulinan lalaki bari kakawihan jeung nyangkedkeun unggal suku sabeulah, terus puputeran teu meunang leupas. Nu maenna 3-5 urang, gerakanana engkle bari muter, biasana dipaenkeunna di buruan imah atawa di sakolaan. Ieu kauli ...

                                               

Pérépét Jéngkol

Pérépét jéngkol nyaéta kawih kaulinan barudak lalaki atawa awéwé tilu urang, nyarekelan leungeun bari patukang-tukang séwang-séwangan, suku katuhuna diangkat tuluy bitisna dianyamkeun atawa lamun cara tali mah ditalikeun sukuna kanu séjénna nepi ...

                                               

Rangda

Rangda nyaéta ratuna para léak dina mitos urang Bali. Ngaran rangda dicokot tina kecap janda anu salakina atawa raja léak maot alatan dipaéhan ku jalma anu boga élmu luhur. Ieu mahluk anu pikasieuneun téh sok mawa atawa nyulik jeung ngadahar dagi ...

                                               

Saléh Danasasmita

Saléh Danasasmita lulusan Jurusan Sejarah IKIP Bandung éksténsi Bogor, loba diajar sacara otodidak ngeunaan sajarah Sunda, kaasup diajar basa Kawi katut aksara Sunda. Ku jalan kitu, anjeunna bisa maca sarta naliti naskah-naskah, utamana Sunda buh ...

                                               

Sasalimpetan

Sasalimpetan nyaéta kawih kaulinan anu dipaké ku barudak bari ulin pacekel-cekel leungeun, tapi lobaan ngajajar ka gigir bari posisina dariuk sila nu panghareupna nangkeup kana tihang atawa barang nu disanghareupanana rék barang naon waé asal bis ...

                                               

Siluman

Siluman nyaéta mahluk goib mahluk halus anu cicingna dina hiji komunitas jeung nyicingan hiji tempat.Maranéhna ngalakukeun aktivitas sarua jiga manusa biasa. Maranéhna ogé apal kana peradaban. Siluman bisa asalna tina manusa biasa anu satuluyna n ...

                                               

Sisingaan

Sisingaan mangrupa atraksi kasenian tradisional urang Sunda anu pidanganganana ku cara méré nahkeun budak sapasang luhureun sisingaan anu dibarengan ku opat penari,maké iringan tarompét jeung kendang.Sisingaan mangrupa pintonan anu atraktif jeung ...

                                               

Situs Gunung Padang

Situs Gunung Padang nyaéta situs mégalitikum nu geus aya ti taun ka tukang. Perenahna di Kampung Gunung Padang jeung Kampung Panggulan, Desa Karyamukti, Kacamatan Campaka, Kabupatén Cianjur, mangrupa situs wangunan megalitik punden berundak pangg ...

                                               

Sondah

Sondah nyaéta kaulinan ku cara éngklé-éngkléan maké ngaliwatan kalang kotak-kotak. Aya kotak anu ditandaan ku kojo anu teu meunang ditindak.

                                               

SundaMidang

SundaMidang téh salah sahiji majalah basa Sunda nu medal sasihan. Munggaran medal sasih Nopémber 2004. Majalah SundaMidang kaasup motékar, wandana moal éléh ku majalah terbitan Jakarta. Majalahna sumebar di Jawa Barat, Banten, Jakarta, malah ka l ...

                                               

Sundel bolong

Sundel bolong nyaéta hiji jurig awéwé anu gorowong atawa bolong tonggongna. Matak gorowong tonggongna téh sabab basa maotna dikubur hirup-hirup, tuluy ngalahirkeun di jero kubur, biasana sundel bolong sok ngajungjurigan ka jalma anu geus maéhan m ...

                                               

Suster ngangsrod

Suster ngangsrod atawa suster ngésod nyaéta jurig anu maké baju suster, leumpangna bari ngésod. Dina sajarahna euweuh nu bisa nangtukeun asal-usul suster ngésod, ngan aya sababaraha informasi omongan batur tuluy dipercaya salaku sajarah ayana sus ...

                                               

Tokécang

Tokécang nyaéta kawih kaulinan barudak anu dipaké ku barudak bari pacekel-cekel leungeun duaan-duaan, pahareup-hareup papasangan boh budak lalaki boh budak awéwé bari dariuk. Nalika ngawih duanana maralik bari murilitkeun leungeunna jadi patukang ...

                                               

Tong Papatong

tong papatong nyaéta kawih kaulinan anu dikawihkeun ku barudak lamun rék ngala papatong. Biasana dikawihkeun bari néangan papatong mawa eupan nyéré nu maké geutah cau atawa dangdauanan nu geus digeutahcauan mancing papatong sangkan datang eunteup ...

                                               

Trang-trang koléntrang

Trang-trang koléntrang nyaéta kawih kaulinan anu dikawihkeun ku barudak sangkan hujan raat, ngarawihna babarengan henteu sosoranganan. dina ngawihkeunana dipingpin ku hiji budak nu pangkolotna, tuluy diturutan ku budak séjénna. Biasana ngarawihna ...

                                               

Tungtung Kalintungan

Tungtung kalintungan nyaéta kawih kaulinan anu sarua jeung Pacublak-Cublak Uang tujuanana pikeun teteguhan, biasana barang anu jadi teguheunna téh karikil atawa sisikian disumputkeun dina leungeun salah saurang budak tuluy pada ngarawih, sanggeus ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →