ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12                                               

Winston Churchill

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill nyaéta politikus, patugas militer, sareng panulis asal Britania Raya. Anjeunna Perdana Mentri Inggris ti 1940 ka 1945.

                                               

Yana Mulyana

H.Yana Mulyana, S.E. nyaéta politisi jeung pengusaha anu ayeuna ngajabat jadi Wakil Wali Kota Bandung période 2018-2023, ngaréncangan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial. Di samping éta, Yana Mulyana katelah ogé ku ngadirikeun radio Rase FM.

                                               

Yayuk Basuki

Nany Rahayu Basuki Suharyadi atawa leuwih kasohor ku sebutan Yayuk Basuki nyaéta salah sahiji pamaén ténis ti Indonésia nu kasohor dina taun 1990-an. gumelar di Yogyakarta, 30 Oktober 1970; umur 50 taun. Anak kalima ti lima sadudulur ieu asup ka ...

                                               

Yogié Suardi Mémét

Yogié Suardi Mémét katelah Yogie S. Mémét nyaéta saurang inohong sarta pajuang pituin ti Jawa Barat, Yogié S.M ngaréngsékeun sakola di SP3AD, Suslapa, jeung Seskoad. Mangsa jumeneng kénéh anjeunna kungsi ngalungguhan sababaraha jabatan penting di ...

                                               

Yoko Ono

Yoko Ono Lennon nyaéta musisi ​​sareng artis anu dilahirkeun di Jepang. Anjeunna istri John Lennon. Sateuacan nikah sareng Lennon anjeunna parantos nikah sareng Ichiyanagi Toshi antara taun 1956 - 1963, sareng Anthony Cox antara taun 1963 - 1969. ...

                                               

Yves Leterme

Yves Camille Désiré Leterme babar 6 Oktober 1960 di Wervik, Flanders Kulon nyaéta Sénator Belgia, manten Minister-President Flanders sarta Flemish Minister Tatanén jeung Kalaukan. Yves Leterme geus jadi salah sahiji pilihan keur jadi Perdana Ment ...

                                               

Zac Efron

Zachary David Alexander Efron mangrupikeun aktor sareng penyanyi ti Amérika Serikat anu kasohor dina partisipasi dina film High School Musical, séri tipi Summerland, sareng film musik Broadway Hairspray. Anjeunna ngalahir sareng digedékeun di Kot ...

                                               

Étti R.S.

Étti Rochaeti Soetisna atawa leuwih kasohor ku sebutan Étti R.S, salah sahiji sastrawan Sunda. Lahir di Ciamis tanggal 31 Agustus 1958. Ti leuleutik geus resep kana dongéng Sunda jeung sok remen maca sastra Sunda. Nalika Étti jadi pinunujul ngara ...

                                               

Évie Tamala

Cucu Suryaningsih leuwih dipikawanohna mah Évie Tamala nyaéta saurang panyanyi dangdut Indonésia anu geus mimiti nyanyi ti keur kelas 2 SD. Évie téh anak bungsu ti genep sadudulur.

                                               

Plato

Plato nyaéta saurang inohong mashur dina widang filosof, pamikirannana jadi cikal bakal tina kahirupan élmu filsafat di nagara-nagara beulah ti kulon kitu ogé kana filsafat dina ageman Islam. Ngaran Plato nu kasohor téh aslina Aristokles, nu piha ...

                                               

Pythagoras

Pythagoras nyaéta surang filsuf sarta matematikus Yunani, filsafat sarta pamikiranna méré pangaruh gedé kana pamikiran Plato sarta Aristoteles. Pythagoras gumelar di pulo Samos, kolotna Mnesarchus tukang dagang nu asalna ti daérah Tyre. Pythagora ...

                                               

Agama Buddha

Buddhisme nyaéta agama jeung filsafat nu ngawengku sababaraha tradisi, kapercayaan jeung prakték, minangkaan badag dumasar kana ajaran-ajaran nu ditepikeun ku Siddhartha Gautama, umumna dipikawanoh ku Buddha.

                                               

Arca

Arca nyaéta patung anu dijieun pikeun tujuan utamana minangka média kaagamaa dina muja tuhan atawa déwa-déwina. Arca mah béda jeung umumna patung, anu mangrupa hasil seni kalawan maksudna minangka hiji ajén kaéndahan. Alatan kitu, arca mah dijieu ...

                                               

Bahai

Baháí nyaéta agama monotéistik nu nekenkeun dina kahijian spiritual keur sakabéh umat manusa. Agama Bahai lahir di Persia dina abad ka-19. Panangtungna boga ngaran Baháulláh. Dina mimiti abad ka-21, jumlah panganut Baháí nepi ka kira-kira genep y ...

                                               

Isra Miraj

Isra Miraj nya éta dua lalampahan anu béda tapi lumangsungna dina sapeuting, dina taun 621 M. Isra nya éta lalampahan Nabi Muhammad SAW dina hiji peuting ku kersaning kakawasaan Allah SWT, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsha. Isra ogé mangrupa wi ...

                                               

Katolik

Kecap Katolik dipimeunang ngaliwatan Catholicus Ahir Latin, ti kecap sifat Yunani καθολικός katholikos, nu hartina "universal") asalna ti ungkara Yunani καθόλου kathholou, nu hartina "sacara maluruh," "saluyu jeung sakabéh" atawa "dina umumna ", ...

                                               

Kejawen

Kejawén mangrupa hiji kapercayaan anu diagem ku masarakat di pulo Jawa ku urang Jawa jeung séké sélér lian nu netep di Jawa. Hakékatna kejawén mangrupa hiji filsafat nuaya saprak urang Jawa éta aya. Ieu hal bisa ditempo tina ajaranna anu universa ...

                                               

Kristen

Ageman Kristen kaasup salah sahiji ti ageman Abrahamik anu didasarkeun dina jumeneng, pituduh, tiwasna kalawan penyaliban, kebangkitan, sarta kanaékan Yesus Kristus ka surga, sakumaha dijelaskeun dina Perjangjian Anyar, umat Kristen ngayakinan yé ...

                                               

Swastika

Swastika devanagari: स्वस्तिक, Svastika atawa gammadion cross, cross cramponnée, atawa manji basa Jepang nyaéta simbol nu umum dipaké salaku simbol suci umat Hindu, Jainisme atawa Buddha. Lambang nu awam katempo nyaéta 卐 atawa sok 卍.

                                               

Uwais Al-Qorni

Uwais Al-Qorni nya éta pamuda ti Yaman, cicing bareng jeung indungna anu geus kolot, lumpuh, jeung lolong. Bapana mah geus lila tilar dunya jeung teu boga baraya. Matana biru, dadana sembada, kasep, jeung kulitna semu beureum. Tapi kaserang panya ...

                                               

Ageman

Sakabéh umat manusa ngagaduhan agama boh rek Islam, Nasoro, jeung sajabana. Agama lamun di Indonésia dihartikeunna kirang langkung aturan anu kudu ditaati ku sakabéh insan/manusa jeung kedah dimumule ku anu nganut éta agama. Di ieu kaca nyobaan n ...

                                               

Islam

Islam déngékeun "kapasrahan ka Gusti") nyaéta hiji ageman tauhid, kaasup rungkun ageman Ibrahim. Kalayan kurang leuwih 1.2–1.3 miliar pangagemna, Islam mangrupa ageman kadua panglobana di dunya. Pangagem ajaran Islam disebut muslim. Islam ngajark ...

                                               

PL Kyodan

PL Kyodan atawa Gereja Kabébasan Sampurna nyaéta ageman internasional anu ngembang ti kabudayaan Buddhis Zen Jepang dina mimiti abad ka-20. PL ngajarkeun yén "Hirup nyaéta seni." Manusa dilahirkan pikeun ngungkabkeun kapribadian maranéhanana anu ...

                                               

Akuisisi basa

Akuisisi basa nyaéta prosés anu lumangsung dina uteuk hiji budak nalika manéhna nyangkem basa kahiji atawa biasa disebut basa indung. Akuisisi basa biasana dibédakeun tina pangajaran basa. Pangajaran basa patali jeung prosés-prosés anu lumangsung ...

                                               

Babasan jeung paribasa

Babasan nyaéta sawatara susunan kecap nu hartina teu sarua jeung harti sawajarna, tapi biasana geus kamaphum ku saréréa, atawa ucapan maneuh anu dipaké dina harti injeuman. Babasan ogé sarua hartina jeung wiwilangan atawa bibilangan, nyaéta ucapa ...

                                               

Basa kosta

Basa Kosta nyaéta kecap asalna tina basa Sangsakerta anu hartina asing, jadi basa kosta téh hartina basa serepan. Sagala basa di unggal bangsa euweuh nu tulén sagemblengna. Biasana sok aya baé kacampuran ku basa séjén. Kitu deui Basa Sunda, loba ...

                                               

Basa resmi

Basa resmi nyaéta hiji atawa leuwih basa anu dipaké ku pamaréntah dina hiji nagara pikeun medar aturan atawa émbaran pamaréntah. Basa dipaké ku warganagara pikeun nyambung kalayan kantor-kantor pamaréntah sacara resmi, sarta ogé mangrupa basa anu ...

                                               

Basa Sangsekerta

Basa Sangsakerta nyaéta salah sahiji basa Indo-éropah nu pangkolotna anu masih dipikawanoh sarta sajarahna kaasup anu pangpanjangna. Basa anu bisa nandingan umur basa ieu ti rungkun basa Indo-éropah ngan basa Hitit. Kecap Sangsakerta, dina basa S ...

                                               

Candrasangkala

Candrasangkala téh nyaéta titimangsa nu disumbulkeun dina basa atawa ungkara, kecap-kecapna geus maneuh aya pasangan angkana, malah geus dipindahkeun kana angka jeung dibacana téh kudu dibalikeun. Kabiasaan ngagunakeun titimangsa dina wangun cand ...

                                               

Dwi Bahasa

Dwi Bahasa atawa Dwibasa, disebut ogé Bilingualism atawa multilingualism nyaéta fénoména kabasaan anu ilahar di saban nagara sakuliah dunya. Copélna, nepi ka kiwari 50-70 persén tina jumlah manusa di sakuliah dunya kaasup masarakat bilingual, anu ...

                                               

Homonim

Homonim, asal kécapna homo sareng niem/nimum, nyaéta kecap-kecap anu sami kana cariosan sareng seratanana ngan hartina bénten kumargi kawit ti sumber anu bénten, sapertos: bisa, seni, buku, rapet, sareng sabangsaning ti éta. Aya dua rupa homonim, ...

                                               

Kalimah

Kalimah nyaéta wangun gramatikal panglegana. Kalimah mangrupa beungkeutan katatabasaan anu unsur-unsur pangwangunna mangrupa klausa-klausa, partikel-partikel panyambung, jeung pola-pola intonasi. Mangrupa bagéan pangleutikna tina hiji omongan ata ...

                                               

Kamus

Kamus nyaéta buku anu nerangkeun hiji-hijina kecap. Kamus miboga fungsi pikeun nambahan pangaweruh hiji jalma ngeunaan kandaga kecap ti mimiti harti kecapna, asal-usulna hiji kecap tug nepi ka cara ngagunakeun éta kecap. Kecap kamus asalna tina b ...

                                               

Karangan

Karangan nyaéta hiji wangun tulisan nu ngungkapkeun pikiran jeung perasaan panulis dina kasatuan téma anu utuh. Karangan dihartikeun ogé ku hasil runtuyan pamikiran atawa ungkapan perasaan kana wangun tulisan anu teratur. Sacara umum, Karangan di ...

                                               

Kecap asal

Kecap asal nyaéta kecap anu tacan diropéa wangunnana atawa kecap weuteuh anu heunteu dirarangkénan. Contona: bodas, beureum, dimba, uncal, dahar, sangu, jlld.

                                               

Kekecapan

Kekecapan asalna tina kecap dirajék dwipurwa binarung rarangkén tukang -an. Kecapna sorangan ngandung harti bagéan kalimah anu bisa madeg mandiri sarta ngandung harti nu tangtu. Sajalantrahna mah kekecapan téh nyaéta kecap-kecap anu geus jadi kai ...

                                               

Laporan

Laporan nyaéta alat komunikasi tinulis anu ngawengku hasil ngolah data, informasi, kacindekkan, jeung kamandang tina fakta-fakta anu geus ditalungtik saméméhna. Kalungguhan laporan kacida pentingna, sabab bisa jadi dadasar keur ngararancang, nité ...

                                               

Basa Latin

Basa Latin atawa Latén baheulana mangrupa basa asli nu dipaké di wewengkon sabudeureun Roma nu disebut Latium. Boga pangaruh badag nalika jadi basa formal Karajaan Romawi. Sadaya Basa Romawi diturunkeun tina basa Latin, sarta loba kekecapan nu as ...

                                               

Lentong

Lentong Nyaéta pakakas kalimah atawa alat sintaksis nu mangrupa pola robahna nada jeung tekenan nu binarung jeung randegan waktu ngucapkeun kalimah katut babagianana; pola méré tekenan binarung jeung turun atawa naékna nada nu dipungkas ku randeg ...

                                               

Mabébasan

Mabébasan nyaéta asal kecapna tina basa Bali nyaéta kecap basa anu hartina bahasa. Harti gemblengna mabébasan t hpikeun ngabasakeun, ngajèntrèkeun sacara lisan kana hiji karya sastra. Ciri khas mabébasan nyaéta mintonkeun anu dipigawé ku nu maca ...

                                               

Noam Chomsky

Ngaran lengkepna Noam Avram Chomsky, lahir di Amérika Sarikat, 7 Désémber 1928. Réputasi fénoménal Chomsky di widang linguistik atra katitén ngaliwatan téorina ngeunaan generative grammar. Kaparigelan jeung kaahlian di widang linguistik ieu jadi ...

                                               

Basa Portugis

Basa Portugis nyaéta salah sahiji basa Roman anu loba diaromongkeun di Portugal, Brasil, Angola, Mozambik, Ujung Verde, sarta Timor Lésté. Yu87Basa Portugis mibanda leuwih ti 200 juta panyatur tulén, ku kituna nyaéta salah sahiji basa anu diaromo ...

                                               

Poé Basa Ibu Internasional

21 Pébruari dinyatakeun minangka Poé Basa Ibu Internasional ku UNESCO dina tanggal 17 Nopémber 1999. Poé Basa Ibu Internasional asalna ti pangakuan internasional ka Poé Gerakan Basa anu dirayakeun di Bangladésh.

                                               

Rinéka sora

Rinéka sora nyaéta gejala fonologis patali jeung parobahan sora basa, boh vokal boh konsonan. Ari parobahan sora basa the bisa muncul ku jalan leungitna foném, tambahna foném, pindahna tempat foném, atawa bagantina foném bagantina foném jeung fon ...

                                               

Runtuyan Sora

Runtuyan Sora nyaéta vokal boh konsonan dina basa sunda bisa ngantét jeung vokal atawa konsonan séjéna. éta kontétan vokal téh bisa ngawangun diftong lamun ngantét jeung vokal nu sarua bakal muncul sora glotal /?/. Kawanguna diftong téh balukar m ...

                                               

Réaksi asam-basa

The more general definition offered by Lewis in 1923 the same yéar as the Bronsted-Lowry definition describes the réactivity of an acid in terms of its ability to accept a pair of electrons from a base, defined as an electron-pair donor. In gener ...

                                               

Topik

Jejer nyaéta inti utama sakabéh eusi prasasti anu bisa dikirimkeun atawa dipikanyaho ku topik paguneman. Topik nyaeta hal anu kahiji ditangtukeun lamun penulis bakal nyieun tulisan. Jejer anu masih awal, salajengna dimekarkeun pikeun nyieun ruang ...

                                               

Wacana

Wacana nyaéta wangunnan basa pangjembarna anu disusun tina runtuyan kalimah-kalimah anu sambung-sinambung, tatali unsurna ngéntép seureuh, tur tatali hartina dalit luyu jeung kontéks situasi. Ku kituna, wacana mangrupa rékaman tina peristiwa komu ...

                                               

Tari Saman

Tari Saman nyaéta tarian suku Gayo anu biasa dipintonkeun nalika ngarayakeun peristiwa-peristiwa penting dina adat. Syair dina tarian Saman maké bahasa Arab jeung bahasa Gayo. Salain ti éta tarian ieu dipintonkeun pikeun ngarayakeun kalahiran Nab ...

                                               

Tari Seudati

Tari Seudati nyaéta tarian anu asalna ti propinsi Aceh. Seudati asal kecapna tina Syahadat, anu hartina saksi atawa bersaksi pengakuan ka Guti Alloh jeung Nabi Muhammad utusan Alloh. Tarian ieu asup kana kategori Tribal War Dance atawa Tari Peran ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →